periodiek systeem

Het Periodiek Systeem

Tegen het einde van de 19de eeuw publiceerde de Russische chemicus Dmitri Mendeleev zijn eerste poging om de chemische elementen aan de hand van hun atoomnummer te rangschikken. In die tijd waren er slechts ongeveer 60 elementen bekend maar Mendeleev realiseerde zich dat als hij de elementen op massa organiseerde er bepaalde soorten elementen in regelmatige intervallen oftewel periodes voorkomen.

Tegenwoordig, 150 jaar later, erkennen chemici officieel 118 elementen (in 2016 werden de laatste vier nieuwkomers toegevoegd) en wordt het periodieke systeem der elementen van Mendeleev nog steeds gebruikt om ze te organiseren. De tabel begint met waterstof, het eenvoudigste atoom en organiseert dan de overige elementen op atoomnummer. Het atoomnummer is het aantal protonen dat ieder element in zijn kern heeft. Behoudens een aantal uitzonderingen correspondeert de volgende van de elementen met de toenemende massa van ieder atoom.

De tabel kent 7 rijen en 18 kolommen. Iedere rij representeert een periode; het periodenummer van een element geeft aan in hoeveel van zijn energieniveaus er elektronen voorkomen. Nemen we natrium als voorbeeld. Natrium bevindt zich in de derde periode en dat betekent dat een natriumatoom typisch elektronen heeft in de eerste drie energieniveaus. Gaan we naar beneden in de tabel dan worden de periodes langer. Dit komt doordat er meer elektronen nodig zijn om de grotere en meer complexere buitenste niveaus te vullen.

De kolommen van de tabel stellen de groepen oftewel de families van de elementen voor. De elementen van een groep lijken op elkaar en gedragen zich gelijkaardig. Dat komt omdat ze eenzelfde nummer elektronen in hun buitenste schil hebben. Groep 18 elementen, die zich helemaal rechts in de tabel bevinden, hebben hun buitenste schillen helemaal gevuld en dit zorgt ervoor dat ze maar zelden deelnemen aan chemische reacties. Deze elementen noemen we dan ook de edelgassen.

Elementen worden typisch geclassificeerd als of een metaal of een niet-metaal, deze scheidslijn is echter niet heel erg scherp. Metaalelementen zijn meestal goede elektrische en warmtegeleiders. De subgroepen binnen de metalen zijn gebaseerd op overeenkomstige kenmerken en chemische eigenschappen van deze verzamelingen.

 

Tabel 1: Periodiek systeem der elementen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1H

1,008

2He

4,0026
2 3Li

6,94
4Be

9,0122
5B

10,811
6C

12,011
7N

14,007
8O

15,999
9F

18.998
10Ne

20,180
3 11Na

22,990
12Mg

24,305
13Al

26,982
14Si

28,085
15P

90,974
16S

32,06
17Cl
Chloor
35,45
18Ar

39,948
4 19K

39.098
20Ca

40,078
21Sc

44,956
22Ti

47,867
23V

50,942
24Cr

51,996
25Mn

54,938
26Fe

55,845
27Co

58.933
28Ni

58,693
29Cu

63,546
30Zn

65,38
31Ga

69,723
32Ge

72,630
33As

74,922

34Se

78,791
35Br

79,904
36Kr

83,798
5 37Rb

85,468
38Sr

87,62
39Y

88.906
40Zr

91,224
41Nb

92,906
42Mo

95,95
43Tc

(98)
44Ru

101,07
45Rh

102,91
46Pd

106,42
47Ag

107,87
48Cd

112,41
49In

114,82
50Sn

118,71
51Sb

121,76
52Te

127,60
53I

126,90
54Xe

131,29
6 55Cs

132,91
56Ba

137.33
57-71 72Hf

178,49
73Ta

180,95
74W

183,84
75Re

186,21
76Os

190,23
77Ir

192,22
78Pt

195,08
79Au

196,97
80Hg

200,59
81Tl

204,38
82Pb

207,2
83Bi

208,98
84Po

(209)
85At

(210)
86Rn

(222)
7 87Fr

(223)
88Ra

(226)
89-103 104Rf

(267)
105Db

(268)
106Sg

(269)
107Bh

(270)
108Hs

(277)
109Mt

(278)
110Ds

(281)
111Rg

(282)
112Cn

(285)
113Nh

(286)
114Fl

(289)
115Mc

(290)
116Lv

(293)
117Ts

(294)
118Og

(294)
6 57La

138,91
58Ce

140,12
59Pr

140,91
60Nd

144,24
61Pm

(145)
62Sm

150,36
63Eu

151,96
64Gd

157,25
65Tb

158,93
66Dy

162,50
67Ho

164,93
68Er

167,26
69Tm

168,93
70Yb

173,05
71Lu

174,97
7 89Ac

(227)
90Th

232,04
91Pa

231,04
92U

238,03
93Np

(237)
94Pu

(244)
95Am

(243)
96Cm

(247)
97Bk

(247)
98Cf

(251)
99Es

(252)
100Fm

(257)
101Md

(258)
102No

(259)
103Lr

(266)

 

Of zoek de elementen op volgens onderstaande alternatieve lijsten

Alkali metalen

De alkali metalen vullen het grootste deel van Groep 1, de eerste kolom van de tabel. Ze glanzen en ze zijn zacht genoeg om met een mes te snijden. Deze metalen starten met Lithium (Li) en eindigt met Francium (Fr). Het zijn extreem reactieve elementen die ontbranden of zelfs exploderen als ze in contact komen met water. Deze elementen worden dus bewaard in olie of in inerte gassen. Ook waterstof maakt deel uit van Groep 1 maar dit gas wordt als een niet-metaal beschouwd.

LiNaKRbCsFr

Aardalkali metalen

De aardalkali metalen vullen Groep 2 van het periodiek systeem. Het zijn de elementen Beryllium (Be) tot Radium (Ra). Elk van deze elementen heeft twee elektronen in zijn buitenste energieniveau. Dit zorgt ervoor dat de aardalkali elementen reactief genoeg zijn om zelden vrij in de natuur gevonden te worden. Maar ze zijn minder reactief zijn dan de alkali metalen. Hun chemische reacties verlopen in het algemeen langzamer en ze produceren minder hitte dan de alkali metalen.

BeMgCaSrBaRa

Lanthaniden

De derde groep is te groot om in de derde kolom te passen en daarom worden ze meestal buiten de tabel geplaatst. De lanthaniden zijn de elementen met atoomnummer 57 tot 71 oftewel Lanthaan (La) tot Lutetium (Lu). De elementen in deze groep hebben allemaal een zilverwitte kleur en ze worden dof in contact met lucht.

LaCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLu

Actiniden

De actiniden vormen de onderste rij van de twee rijen die meestal buiten de tabel worden geplaatst. De actiniden bevatten de elementen 89, Actinium (Ac) tot 103, Lawrencium (Lr). Van deze metalen komen alleen Thorium (Th) en Uranium (U) in voldoende hoeveelheden van nature voor. Het zijn allemaal radioactieve elementen. De actiniden en de lanthaniden samen vormen een groep die de binnenste transitiemetalen wordt genoemd.

AcThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLr

Transitie metalen

We gaan terug naar de tabel van het periodiek systeem. De resterende Groepen 3 tot 12 vormen de rest van de transitiemetalen. Ze zijn hard maar buigzaam en ze hebben een goede geleidbaarheid. Het zijn de elementen waaraan je denkt als we het over metalen hebben. In deze groep komen onder andere goud, zilver en platina voor.

ScTiVCrMnFeCoNiCuZnYZrNbMoTcRu

RhPdAgCdHfTaWReOsIrPtAuHgRfDbSg

BhHsCnDsRgMt

Post-transitie metalen

Vooruitlopend op de sprong naar de wereld van de niet-metalen worden gedeelde kenmerken niet meer netjes verdeeld langs verticale groepslijnen. De post-transitiemetalen zijn Aluminium (Al), Gallium (Ga), Indium (In), Thallium (Tl), Tin (Sn), Lood (Sn) en Bismut (Bi). Ze omvatten groep 13 tot groep 17. De elementen hebben enkele van de klassieke kenmerken van de transitiemetalen maar ze zij doorgaans zachter en hebben een slechtere geleiding dan de andere transitiemetalen. Veel periodieke tabellen hebben een vetgedrukte trap-lijn onder de diagonale verbindingslijn van Boor naar Astatine. De post-transitiemetalen bevinden zich linksonder deze lijn.

AlGaInSnTlPbBiPoMc (?) – Nh (?) – Lv (?)

Metalloïden

De metalloïden zijn de elementen Boor (B), Silicium (si), Germanium (Ge), Arseen (As), Antimoon (Sb), Telluur (Te) en Polonium (Po). Ze vormen een trap die de geleidelijke transitie van metaal naar niet metaal voorstelt. Deze elementen gedragen zich soms als halfgeleiders (B, Si, Ge) in plaats van als geleider. Metalloïden worden ook wen semi-metalen of arme metalen genoemd.

BSiGeAsSbTeFl (?)

Overige niet-metalen

Al het andere tot de rechterbovenzijde van de trap (plus Waterstof (H), die in Groep 1 is gestrand) is een niet-metaal. Hier horen ook Koolstof (C), Stikstof (N), Fosfor (P), Zuurstof (O), Zwavel (S) en Seleen (Se) bij.

HCNOPSSe

Halogenen

De bovenste 4 elementen van groep 17, van Fluor (F) tot Astatine (At) representeren de een van de twee subsets van de niet-metalen. De halogenen zijn chemisch gezien behoorlijk reactief en neigen te reageren met alkalimetalen om zo verschillende soorten zouten te vormen. Zo bestaat bijvoorbeeld ons normale keukenzout uit het alkalimetaal natrium en de halogeen chloor.

FClBrIAtTs

Edelgassen

Kleurloos, geurloos en nagenoeg volledig niet-reactief. De edelgassen vormen groep 18 in de tabel. Veel chemici verwachten dat Oganesson, een van de vier laatst benoemde elementen, ook deze kernmerken heeft. Echter het is niet te achterhalen want het element heeft een halfwaardetijd van in de milliseconden. Oganesson completeert de 7de periode van het periodiek systeem dus als er iemand in slaagt om element 119 te synthetiseren (en daar is men mee bezig) dan zal dit element starten op rij 8 in de kolom van de alkalimetalen.

HeNeArKrXeRnOg