periodiek systeem

Tennessine

Tennessine is een radioactief kunstmatig geproduceerd element waar nog maar weinig over bekend is. Men verwacht dat het bij kamertemperatuur een vaste stof is maar de classificatie is onbekend. Tennessine is een lid van de groep der halogenen.

Element 117 van het periodiek systeem der elementen had voorheen de aanduiding ununseptium, een tijdelijke aanduiding die een-een-seven betekent in het Latijn. In november 2016 keurde de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) de naam Tennessine voor element 117 goed.

De IUPAC keurde ook de namen voor de elementen 113 (Nihonium, Nh), 115 (Moscovium, Mc) en 118 (Oganesson, Og) goed.

De namen voor de elementen 115 en 117 werden door hun ontdekkers bij het Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Rusland; het Oak Ridge National Laboratory in Tennessee; de Vanderbilt universiteit in Tennessee en het Lawrence Livermore National Laboratory in Californië, voorgesteld. Beide elementen, Moscovium en Tennessine eren de regio’s waar de experimenten die leidden tot de ontdekking van de elementen plaatsvonden.

Chemische gegevens

tabel 1 – gegevens Tennessine
Symbool Ts
Volledige naam Tennessine
Atoomnummer 117
Atoommassa (g.mol-1 ) 291
Groep halogenen
Elektronegativiteit (Pauling)
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 7,1 – 7,3 (berekend)
Smeltpunt (°C)
Kookpunt (°C)
Vanderwaalsstraal (nm)
Ionstraal
Isotopen
Elektronenschil [Rn]5f14 6d10 7s2 7p5
Elektronen per schil 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 )
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 )
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 )
Ontdekt door: 2010, Joint Institute for Nuclear Research en Lawrence Livermore National Laboratorium

 

Ontdekking

Element 117 werd in 2010 ontdekt en gezamenlijk op 5 april 2010 aangekondigd door wetenschappers van het Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Rusland en wetenschappers van het Lawrence Livermore National Laboratory in Californië.

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 117 Tennessine
elektronenschilconfiguratie van 117 Tennessine

By Pumbaa (original work by Greg Robson), CC BY-SA 2.0 uk,

Isotopen

tabel 2 – isotopen van Tennessine
Symbool Atoommassa (u) Halfwaardetijd
291 Ts 291,206564 9,954596 ms
292 Ts 292,207549 50 ms
293 Ts onbekend 14 ms
294 Ts onbekend 78 ms

 

Eigenschappen van Tennessine

Tennessine heeft twee bekende isotopen met ene bekende halfwaardetijd en twee isotopen met een onbekende halfwaardetijd. 294 Ts is het meest stabiele isotoop met een halfwaardetijd van ongeveer 80 milliseconden. Het vervalt door middel van alpha verval. De andere isotopen van tennessine vervallen mogelijk door zowel alpha verval als spontane splijting. Het atoomgewicht van door mensen gemaakt transuranium elementen is gebaseerd op het langstlevende isotoop. Deze atoomgewichten zijn altijd onder voorbehoud want er kan altijd een ander isotoop gevonden worden dat een langere halfwaardetijd heeft.

Bronnen van Tennessine

De wetenschappers bombardeerden berkeliumatomen met atomen calcium totdat ze atomen tennessine hadden gemaakt.

Toepassingen van Tennessine

Er zijn slechts enkele atomen tennessine gemaakt dus er zijn buiten wetenschappelijk onderzoek geen praktische toepassingen bekend.