periodiek systeem

Holmium

Wat is Holmium?

Holmium heeft atoomnummer 67 en symbool Ho. Het behoort tot de zeldzame aardmetalen en de lanthaniden. Holmium is in 1878 ontdekt toen het als oxide werd gewonnen uit erts. Holmium is vernoemd naar de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het element is ontdekt door de Zweedse chemicus Per Theodor Cleve en hij gebruikte dezelfde extractiemethode als Mosander gebruikte toen hij terbium, erbium en lanthaan ontdekte. Cleve zocht naar verontreinigingen in oxides en hij begon met erbia, het oxide van erbium. Na het verwijderen van verontreinigingen ontstonden er twee materialen. Eentje had een groene kleur en het andere was bruin. Cleve noemde het groene materiaal thulia en het bruine materiaal holmia. Thulia is thuliumoxide en holmia is holmiumoxide. Het absorptiespectrum van holmium was al eerder waargenomen door de Zwitserse chemici Delafontaine en Soret.

Gegevens

 

Tabel 1 – gegevens element Holmium
Symbool Ho
Volledige naam Holmium
Atoomnummer 67
Atoommassa (g.mol-1 ) 164,93
Groep Lanthaniden
Elektronegativiteit (Pauling) 1,23
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 8,8
Smeltpunt (°C) 1474
Kookpunt (°C) 2695
Vanderwaalstraal (nm)
Ionstraal (nm)
Isotopen 1
Elektronenconfiguratie [Xe]4f116s2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 580
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1136,5
Derde ionisatie potentiaal (kJ.mol-1 ) 2203,74
Standaard potentiaal (V) -2,32
Ontdekt door Per Teodor Cleve in 1878

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 67 Holmium
elektronenschilconfiguratie van 67 Holmium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Holmium heeft een zilverwitte kleur, het is redelijk buigzaam en zacht. Omdat Holmium erg reactief is komt het niet in zuivere vorm in de natuur voor. Bij kamertemperatuur en onder vochtvrije omstandigheden is het echter stabiel. In contact met water treedt er snel oxidatie op en als holmium wordt verhit dan brandt het in de lucht. Bij hogere temperaturen en vochtige lucht oxideert holmium tot het witgele holmiumoxide. Afhankelijk van het soort licht dat op Holmium valt verandert het van kleur. In daglicht heeft holmium een gelige kleur en in trichromatisch licht lijkt het met een oranjerode kleur op erbiumoxide.

Holmium wordt vaak aangetroffen in de samenstelling van mineralen als gadoliniet en monaziet. In de natuur en onder laboratoriumomstandigheden bevatten holmiumverbindingen Ho(III)-ionen. Er is maar 1 stabiel isotoop van Holmium bekend: 165Ho. Er zijn diverse radioactieve isotopen van holmium. Van deze radioactieve isotopen is 163Holmium met een halfwaardetijd van 4570 jaar het meest stabiel.

Holmium is het krachtigste magnetische element. Holmium wordt daarom wel gebruikt om de polen van sterke statische magneten mee te maken. Omdat holmium een goede neutronenvanger is wordt het ook gebruikt in controlestaven van kernreactoren. Holmiumoxide wordt wel gebruikt om glas geel te kleuren. Het element wordt ook gebruikt in solid-state lasers die worden toegepast in de tandheelkunde en andere medische applicaties. Een Holmium-laser is veilig voor de ogen.

Holmium wordt gebruikt om glas en kubisch zirkonium rood en geel te kleuren. Glas dat holmiumoxide bevat vertoont scherpe optische absorptiepieken tussen een golflengte van 200 en 900 nm. Het radioactieve 166Holmium heeft een grote halfwaardetijd en wordt gebruikt voor de kalibratie van gammastralen spectrometers.

Ofschoon Holmium tot de zeldzame aardmetalen behoort komt het 20 maal meer voor dan zilver. Het komt niet in vrije vorm voor in de natuur. Jaarlijks wordt er ongeveer 10 ton Holmium gewonnen. Het wordt voornamelijk gevonden in India, Brazilië, China, Australië, de Verenigde Staten en Sri Lanka.
Holmium heeft geen biologische functie en het is een van de minst voorkomende elementen in ons lichaam. Ofschoon Holmium niet toxisch is stimuleert het wel het menselijke metabolisme. Holmium vormt geen gevaar voor het milieu, planten en dieren.

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
67 Holmium 165 Ho 164,930319 100

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen van holmium
Nuclide Isotopische massa (u) Halfwaardetijd
140Ho 139,96854 6 ms
141Ho 140,96310 4,1 ms
142Ho 141,95977 400 ms
143Ho 142,95461 300 ms
144Ho 143,95148 0,7 s
145Ho 144,94720 2,4 s
146Ho 145,94464 3,6 s
147Ho 146,94006 5,8 s
148Ho 147,93772 2,2 s
149Ho 148,93377 21,1 s
150Ho 149,93349 76,8 s
151Ho 150,93168 35,2 s
152Ho 151,93171 161,8 s
153Ho 152,93019 2,01 min
154Ho 153,93060 11,76 min
155Ho 154,92910 48 min
156Ho 155,92984 56 min
157Ho 156,92825 12,6 min
158Ho 157,92894 11,3 min
159Ho 158,92771 33,05 min
160Ho 159,92872 25,6 min
161Ho 160,92785 2,48 uur
162Ho 161,92909 15,0 min
163Ho 162,92873 4570 jaar
164Ho 163,93023 29 min
165Ho 164,93032 stabiel
166Ho 165,93228 26,83 uur
167Ho 166,93313 3,003 uur
168Ho 167,93552 2,99 min
169Ho 168,93687 4,72 min
170Ho 169,93962 2,76 min
171Ho 170,94147 53 s
172Ho 171,94482 25 s
173Ho 172,94729 10 s
174Ho 173,95115 8 s
175Ho 174,95405 5 s

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum