periodiek systeem

Barium

Barium is een relatief dicht en reactief aardalkalimetaal. Het is vernoemd naar het Griekse woord “barys”, dat “zwaar” betekent. Het wordt alleen van nature aangetroffen in combinatie met andere elementen en verbindingen die barium bevatten. Bariumverbindingen hebben een breed scala aan toepassingen. Ze worden aangetroffen in rattengif, verzwaringsmiddelen in olieboorvloeistoffen en in een bariumklysma. Dit is de witte vloeistof die wordt gebruikt om darmen te visualiseren in een diagnostische röntgenonderzoekstest.

Chemische gegevens

Tabel 1 – gegevens van Barium
Symbool Ba
Volledige naam Barium
Atoomnummer 56
Atoommassa (g.mol-1 ) 137,33
Groep aardalkalimetaal
Elektronegativiteit (Pauling) 0,89
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 3,51
Smeltpunt (°C) 727
Kookpunt (°C) 1897
Vanderwaalsstraal (nm) 0,268
Ionstraal
Isotopen 7 natuurlijke isotopen waarvan 138 Ba de hoogste abundantie heeft
Elektronenschil [Xe]6s2
Elektronen per schil 2, 8, 18, 18, 8, 2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 502,9
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 965,2
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 3600
Standaard potentiaal (V) -2,90
Ontdekt door: 1772 ontdekt door Carl Scheele en in 1808 geïsoleerd door Humphry Davy

 

De ontdekking van Barium

De eerste aanwijzingen voor het bestaan van barium zijn afkomstig van de 17de eeuwse Italiaanse alchemist Vincenzo Casciarolo. Hij merkte barium op in de vorm van ongewone kiezelstenen die jarenlang na blootstelling aan hitte bleven gloeien. Hij noemde de stenen” naar zijn geboorteplaats “Bologna stenen”. Later ontdekte men dat het om bariumsulfaat ging (BaSO4). Aan het einde van de 18de eeuw ontdekten de Duitse chemicus Carl Scheele en de Engelse chemicus William Withering het bestaan van bariumoxide (BaO) respectievelijk bariumcarbonaat (BaCO3).

Zuiver barium werd in 1808 geïsoleerd en geïdentificeerd. Het was de Engelse chemicus Sir Humphry Davy die door middel van elektrolyse barium extraheerde uit gesmolten bariumzouten als bariumhydroxide Ba(OH)2. Bij elektrolyse wordt er een elektrische stroom door een ionische substantie geleid om ionen van elkaar te scheiden. Omdat de bariumzouten waren gesmolten konden de positieve bariumionen gemakkelijker naar het vat met de negatieve elektrode worden verplaatst en de andere negatieve ionen werden naar het vat met de positieve elektrode verplaatst.

Bohr – Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 56 Barium
elektronenschilconfiguratie van 56 Barium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
56 Barium 130 Ba 129,906310 0,106
132 Ba 131,905056 0,101
134 Ba 133,904503 2,417
135 Ba 134,905683 6,592
136 Ba 135,904570 7,854
137 Ba 136,905821 11,232
138 Ba 137,905241 71,698

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element barium
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
114Ba 113,95068 530 ms
115Ba 114,94737 0,45 s
116Ba 115,94138 1,3 s
118Ba 117,93304 5,2 s
119Ba 118,93066 5,4 s
120Ba 119,92604 24 s
121Ba 120,92405 29,7 s
122Ba 121,91990 1,95 min
123Ba 122,91878 2,7 min
124Ba 123,91509 11,0 min
125Ba 124,91447 3,5 min
126Ba 125,91125 100 min
127Ba 126,91109 12,7 min
128Ba 127,90831 2,43 d
129Ba 128,90867 2,23 uur
130Ba 129,90632 7 * 1013 jaar
131Ba 130,90694 11,50 d
133Ba 132,90600 10,51 jaar
139Ba 138,90884 83,06 min
140Ba 139,91060 12,752 dagen
141Ba 140,91441 18,27 min
142Ba 141,91645 10,6 min
143Ba 142,92062 14,5 s
144Ba 143,92295 11,5 s
145Ba 144,92763 4,31 s
146Ba 145,93022 2,22 s
147Ba 146,93495 0,893 s
148Ba 147,93772 0,612 s
149Ba 148,94258 344 ms
150Ba 149,94568 300 ms
151Ba 150,95081 200 ms
152Ba 151,95427 100 ms
153Ba 152,95961 80 ms

Bronnen van Barium

Vanwege zijn hoge reactiviteit komt barium alleen voor in combinatie met andere elementen. Barium wordt meestal aangetroffen in combinatie met sulfaat en carbonaat maar het kan ook verbindingen vormen met hydroxide, chloride, nitraat, chloraat en andere negatieve ionen. Ongeveer 0,05% van de aardkorst is barium en het is daarmee in voorkomen het 17de element.

Mijnreserves in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Tsjechië, Duitsland en de Verenigde Staten bevatten meer dan 400 miljoen ton barium.

Om puur barium te verkrijgen moet het worden gescheiden van andere elementen die aanwezig zijn in natuurlijk voorkomende bariumverbindingen. Barium kan door middel van elektrolyse uit bariumchloride worden gewonnen. Barium kan ook worden verkregen door bariumoxide bij hoge temperatuur en lage druk vacuüm te reduceren met behulp van aluminium of silicium.

Eigenschappen van Barium

Zuiver barium is een zacht, zilverachtig metaal. Het is als een aardalkalimetaal geclassificeerd. Elk atoom bevat twee valentie elektronen (de elektronen in de buitenste schil). Barium bevindt zich in periode 5 dus de valentie elektronen bevinden zich in de 5de schil. Deze elektronen worden gemakkelijk afgegeven waardoor barium gemakkelijk geoxideerd kan worden. Dit zorgt voor de hoge mate van reactiviteit van barium en dan in het bijzonder met elektronegatieve elementen zoals Zuurstof.

Toepassingen van Barium

Vanwege zijn hoge reactiviteit zijn er weinig praktische toepassingen van zuiver barium. Door zijn sterke aantrekkingskracht op zuurstof is het echter wel nuttig als “vangstof” om de laatste sporen zuurstof uit vacuümbuizen te verwijderen. Zuiver barium kan ook gebruikt worden gecombineerd met andere metalen om legeringen te maken toe worden gebruikt om onderdelen van machines te maken zoals lagers en bougies voor verbrandingsmotoren. Omdat de bariumelektronen relatief los zitten zenden legeringen van barium bij verhitting gemakkelijk elektronen uit en verbeteren ze zo de efficiëntie van bougies.

Bariumverbindingen worden commercieel veel gebruikt. Bariumsulfaat (ook bariet genoemd) wordt gebruikt als pigment in printerpapier en verf. Ook wordt het gebruikt in boorvloeistoffen voor oliebronnen, de productie van glas en het maken van rubber. Bariumcarbonaat wordt gebruikt als rattengif en bariumchloraat zorgt voor groene kleuren in vuurwerk.

Barium in je lichaam

Barium komt o.a. voor in wortels, uien, bonen, ontbijtgranen en sla. Het lichaam van een gemiddelde volwassenen bevat ongeveer 22 milligram barium. Het bariumgehalte in tanden kan wetenschappers helpen bij het bepalen wanneer baby’s overschakelen van borstvoeding naar het eten van vast voedsel. Deze lage gehaltes barium hebben geen biologische rol en ze zijn niet schadelijk.

Grote hoeveelheden oplosbare bariumzouten zijn wel giftig en kunnen duidelijk zijn. Barium kan leiden tot braken, koliek, diarree, tremors en verlammingen. Er zijn een handvol moorden bekend die met barium zijn uitgevoerd. Ook zijn er patiënten overleden toen tijdens een bariumklysma oplosbaar bariumcarbonaat werd gebruikt in plaats van het gebruikelijke onoplosbare bariumsulfaat.

Artsen voeren bariumklysma’s uit om afwijkingen van de dikke darm en het rectum te visualiseren en te diagnosticeren. Tijdens die procedure wordt bariumsulfaat via het rectum ingedruppeld om de binnenwanden van de dikke darm te bedekken. Er wordt lucht toegevoegd om ervoor te zorgen dat de bariumcoating alle oppervlakte-afwijkingen vult. Vervolgens worden er röntgenfoto’s gemaakt om een afbeelding te krijgen van het onderste deel van het maagdarmkanaal. Bariumsulfaat absorbeert röntgenstraling en ziet er op een röntgenfilm wit uit. De toegediende lucht en het omringende weefsel zijn zwart op de opname. Analyse van het röntgenbeeld van het bariumklysma stelt artsen in staat om aandoeningen als colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn, poliepen, kanker en het prikkelbare darmsyndroom te diagnosticeren.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum