periodiek systeem

Lanthaan

Wat is Lanthanum?

Lanthaan heeft atoomnummer 27 en symbool La. Het is een kneedbaar en buigzaam zilverwit element dat in de lucht snel oxideert. Het behoort tot de lanthaniden en het wordt meestal gevonden samen met andere zeldzame aardmetalen zoals cerium. Lanthaan wordt geproduceerd uit de mineralen bastnasiet en monaziet.

Het element is in 1832 door Carl Mosander ontdekt toen hij ceriumnitraat verhitte en het zout behandelde met salpeterzuur. Mosander isoleerde een nieuw element uit de ontstane oplossing en noemde dit lantana. In 1932 werd lanthaan in zijn zuivere vorm geïsoleerd.

Gegevens

 

Tabel 1 – gegevens element Lanthaan
Symbool La
Volledige naam Lanthaan – Lanthanum
Atoomnummer 57
Atoommassa (g.mol-1 ) 138,9055
Groep Lanthaniden
Elektronegativiteit (Pauling) 1,1
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 6,18
Smeltpunt (°C) 920
Kookpunt (°C) 3464
Vanderwaalstraal (nm) 0,104 (+3)
Ionstraal (nm)
Isotopen 7
Elektronenconfiguratie [Xe]5d1 6s2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 539
Tweede ionisatie potentiaal (kJ.mol-1 ) 1098
Derder ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1840
Standaard potentiaal (V) -2,52 (La+3 / La)
Ontdekt door Carl Mosander in 1839

 

Lanthaan behoort tot de zeldzame aardmetalen maar dit betekent niet dat lanthaan zeldzaam is, het komt in grote hoeveelheden voor. Lanthaan wordt voornamelijk gewonnen uit bastaniet en monaziet. Er bevindt zich minder lanthaan in monaziet dan in bastnasiet. Die laatste was tot 1949 een zeldzaam mineraal dat niet als bron voor lanthaan werd beschouwd. Echter er werd een grote afzetting gevonden in Mountain Pass in de Verenigde Staten. Dit attendeerde wetenschappers op de aanwezigheid van carbonatiet, een mineraal dat zeldzame aarden bevat en een nieuwe klasse bleek te zijn van afzettingen van zeldzame aardmetalen. Kort hierna werden er ook dergelijke afzettingen gevonden in Afrika en in China.

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 57 Lanthaan
elektronenschilconfiguratie van 57 Lanthaan

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
57 Lanthaan 138 La 137,907107 0,090
139 La 138,906348 99,910

radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element lanthaan
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
117La 116,95007 23,5 ms
118La 117,94673 200 ms
119La 118,94099 1 s
120La 119,93807 2,8 s
121La 120,93301 5,3 s
122La 121,93071 8,6 s
123La 122,92624 17 s
124La 123,92457 29,21 s
125La 124,92081 64,8 s
126La 125,91951 54 s
127La 126,91637 5,1 min
128La 127,91559 5,18 min
129La 128,91269 11,6 min
130La 129,91236 8,7 min
131La 130,91007 59 min
132La 131,91010 4,8 uur
133La 132,90822 3,912 uur
134La 133,90851 6,45 min
135La 134,90697 19,5 uur
136La 135,90764 9,87 min
137La 136,90649 6 × 104 jaar
138La 137,90711 1,02 × 1011 jaar
140La 139,90947 1,6781 dagen
141La 140,91096 3,92 uur
142La 141,91407 91,1 min
143La 142,91606 14,2 min
144La 143,91960 40,8 s
145La 144,92165 24,8 s
146La 145,92579 6,27 s
147La 146,92824 4,01 s
148La 147,93223 1,26 s
149La 148,93473 1,05 s
150La 149,93877 510 ms
151La 150,94172 300 ms
152La 151,94625 200 ms
153La 152,94962 150 ms
154La 153,95450 100 ms
155La 154,95835 60 ms

Toepassingen

Wat commerciële toepassingen betreft wordt het element gebruikt om koolstofbooglampen te produceren voor projectorlampen en studiolicht in de filmindustrie.

Lanthaan wordt ook gebruikt bij de productie van speciale brillen en cameralenzen. Thuis vinden we lanthaan terug in huishoudelijke apparatuur zoals spaarlampen, fluorescentielampen, kleurentelevisies en brillen. Lanthaanoxide (La2 O2) wordt gebruikt bij de fabricage van optiek zoals telescoop- en cameralenzen en infrarood absorberend glas.
Als lanthaan in kleine hoeveelheden aan staal wordt toegevoegd dan verbetert het de vervormbaarheid. De zouten van lanthaan worden gebruikt bij de raffinage van aardolie en zeolietkatalysatoren omdat ze bij hoge temperaturen zeoliet kunnen stabiliseren.

Lanthaan wordt ook toegevoegd aan sponsachtige legeringen die tot 400 keer hun eigen volume aan waterstof op kunnen nemen als onderdeel van een omkeerbaar absorptieproces. Elke keer als dit gebeurt komt er warmte-energie vrij. Dit betekent dat dergelijke legeringen kunnen worden gebruikt in toepassingen voor energieomzetting. Verschillende lanthaanverbindingen, zoals chlorides, oxides en andere zeldzame aardmetalen worden gebruikt in diverse katalysatoren. Lanthaanoxide, toegevoegd aan wolfraam wordt gebruikt in elektrodes voor booglassen.

Het element komt zelden voor in de natuur en slechts in kleine hoeveelheden, hoewel het een van de meer voorkomende zeldzame aardmetalen is. In een werkomgeving kan lanthaan gevaarlijk zijn omdat dampen ingeademd kunnen worden. Langdurige blootstelling veroorzaakt longembolie. Bij mensen kan blootstelling aan lanthaan leiden tot kanker, vooral bij inademing. Grote hoeveelheden lanthaan in het lichaam vormen ene bedreiging voor de goede werking van de lever. Lanthaan wordt op verschillende plekken gebruikt, vooral in de petrochemische industrie. Weggegooide huishoudelijke apparatuur is een andere manier waarop lanthaan in het milieu terechtkomt. Het hoopt zich op in waterbodems en bodems, wat leidt dot hogere concentraties in bodemdeeltjes, dieren en mensen. Bij waterdieren veroorzaakt lanthaan schade aan de celmembranen. Dit beïnvloedt de werking van het zenuwstelsel en de voortplanting.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum