periodiek systeem

Cerium

Wat is Cerium?

Cerium heeft atoomnummer 58 en symbool Ce. Het is een zilverwit metaal dat is vernoemd naar de dwergplaneet Ceres. Deze dwergplaneet werd twee jaar eerder ontdekt. Ongeveer 0,0046% (m/m) van de korst van de Aarde bestaat uit Cerium. Het is hiermee het meest voorkomende zeldzame aardmetaal op Aarde.
Cerium komt voor in mineralen als monaziet en bastnasiet. Monaziet is een roodbruin fosfaatmineraal dat meestal wordt aangetroffen als kleine en zeldzame kristallen. Uit dit mineraal kunnen o.a. lanthaan, silicium, thorium en helium worden gewonnen. Dat laatste element kan door middel van verhitting uit het mineraal worden verdreven.

Gegevens

Tabel 1 – gegevens van Cerium
Symbool Ce
Volledige naam Cerium
Atoomnummer 58
Atoommassa (g.mol-1 ) 140,12
Groep lanthaniden
Elektronegativiteit (Pauling) 1,1
Dichtheid (g.cm-3 bij 20°C) 6,76
Smeltpunt (°C) 799
Kookpun (°C) 3426
Vanderwaalstraal (nm) 0,181
Ionstraal (nm) 0,102 (+3); 0,087 (+4)
Isotopen 4
Elektronenconfiguratie [Xe]4f15d16s2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 526,8
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1045
Derder ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1945,6
Vierde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 3537
Standaard potentiaal (V) -2,48 (Ce3+/Ce)
Ontdekt door Klaproth, Berzelius en Hisinger in 1803

Bastnasiet is een carbonaatfluoride mineraal dat in 1838 werd ontdekt. Het werd door het eerst gevonden in Riddarhyttan, Vastermanland in Zweden. Er komen ook grote afzettingen voor in het Zagi-gebergte in Pakistan. Bastnasiet wordt gevonden in alkalisch graniet en syeniet. Monaziet, een fosfaathoudend mineraal, en bastnasiet zijn de belangrijkste bronnen van zeldzame aardmetalen zoals cerium. De formule van het mineraal bestaat uit yttrium, lanthaan en cerium. Bastnasiet wordt officieel in drie mineralen onderverdeeld.

Cerium is een metaal dat lijkt op ijzer maar het is zacht en buigzaam. Het heeft een extreem groot vloeibaar bereik, dit betekent dat cerium over een groot temperatuurgebied vloeibaar blijft. Alleen de elementen neptunium en thorium hebben een groter vloeibaar bereik dan cerium.

Cerium is gekend door zijn variabele elektronenstructuur die resulteert in duale valenties. Dit betekent dat het volume sterk verandert als het element onder hoge druk wordt gezet of als de temperatuur sterk wordt verlaagd.

Het element werd in 1803 in Zweden ontdekt door Wilhelm Hisinger en Jöns Jakob Berzelius. In hetzelfde jaar werd het onafhankelijk ook in Duitsland ontdekt. Toen het werd ontdekt was het niet mogelijk om het te isoleren. Men had er de techniek nog niet voor en cerium is veel te elektropositief. Met de opkomst van de elektrochemie werd het element uiteindelijk geïsoleerd. Echter het bevatte minder dan de helft van wat we tegenwoordig als cerium kennen. Het duurde tot het eind van de jaren 1830 voordat men zuiver cerium kon maken. Het was de chemicus Carl Gustaf Mosander die de twee elementen lanthana en didymia, de andere twee componenten van cerium, te verwijderen.

Cerium wordt geproduceerd door mineralen fijn te vermalen en te behandelen met geconcentreerd zwavelzuur. Op deze manier ontstaan er wateroplosbare sulfaten. De zuurdeeltjes worden gedeeltelijk geneutraliseerd, cerium wordt van de oplossing verwijderd, en daarna wordt de oplossing behandeld om de zeldzame aardmetalen om te zetten naar hun onoplosbare oxalaten. Ze worden omgezet in oxides en opgelost in salpeterzuur. Op deze manier kan de hoofdcomponent, cerium, geïsoleerd worden.

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 58 Cerium
elektronenschilconfiguratie van 58 Cerium

By Pumbaa (original work by Greg Robson) – (generated by script), CC BY-SA 2.0 uk,

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
58 Cerium 136 Ce 135,907144 0,185
138 Ce 137,905986 0,251
140 Ce 139,905434 88,450
142 Ce 141,909240 11,114

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element cerium
Nuclide Isotopische massa (u) Halfwaardetijd
119Ce 118,95276 200 ms
120Ce 119,94664 250 ms
121Ce 120,94342 1,1 s
122Ce 121,93791 2 s
123Ce 122,93540 3,8 s
124Ce 123,93041 9,1 s
125Ce 124,92844 9,3 s
126Ce 125,92397 51,0 s
127Ce 126,92273 29 s
128Ce 127,91891 3,93 min
129Ce 128,91810 3,5 min
130Ce 129,91474 22,9 min
131Ce 130,91442 10,2 min
132Ce 131,91146 3,51 uur
133Ce 132,91151 97 min
134Ce 133,90892 3,16 dagen
135Ce 134,90915 17,7 uur
137Ce 136,90780 9,0 uur
139Ce 138,90665 137,641 dagen
141Ce 140,90827 32,508 dagen
143Ce 142,91238 33,039 uur
144Ce 143,91364 284,91 dagen
145Ce 144,91723 3,01 min
146Ce 145,91876 13,52 min
147Ce 146,92267 56,4 s
148Ce 147,92443 56 s
149Ce 148,92840 5,3 s
150Ce 149,93041 4,0 s
151Ce 150,93398 1,02 s
152Ce 151,93654 1,4 s
153Ce 152,94058 500 ms
154Ce 153,94342 300 ms
155Ce 154,94804 200 ms
156Ce 155,95126 150 ms
157Ce 156,95634 50 ms

Commerciële toepassingen

Cerium wordt toegepast als katalysator om de emissie van koolmonoxide in uitlaatgassen van auto’s en andere voortuigen af te vangen. Ceriumoxide wordt aan diesel toegevoegd met hetzelfde doel. Ook wordt cerium toegevoegd aan emaille en glas om zo de kleur te veranderen.

Cerium wordt ook gebruikt on polijstmiddelen, fluorescerende lampen schermen.
Ceriumsulfaat wordt in chemische analyses gebruikt. Andere verbindingen van cerium worden gebruikt om de kleur van glas te verwijderen en om sommige types glas te produceren.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum

Laatste update: 2021-05-30

%d bloggers liken dit: