periodiek systeem

Hassium

Herkomst woord

Hassium is vernoemd naar de Duitse deelstaat Hessen. De naam stamt af van het Latijnse woord voor Hessen, Hassias.

Chemische gegevens

Tabel 1 – gegevens van Hassium
Symbool Hs
Volledige naam Hassium
Atoomnummer 108
Atoommassa (g.mol-1 ) 269
Groep transitiemetalen
Elektronegativiteit (Pauling)
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 41 (berekend)
Smeltpunt (°C)
Kookpunt (°C)
Vanderwaalsstraal (nm)
Ionstraal (nm)
Isotopen
Elektronenschil [Rn]5f14 6d6 7s2
Elektronen per schil 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 730
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1760
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 2830
Standaard potentiaal (V)
Ontdekt door: 1984, Gesellschaft für Schwerionenforschung

 

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 108 Hassium
elektronenschilconfiguratie van 108 Hassium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Radioisotopen

Tabel 2 – radioisotopen element hassium
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
263Hs 263,12856 1 ms
265Hs 265,13009 2,1 ms
266Hs 266,13010 2,7 ms
267Hs 267,13179 52 ms
268Hs 268,13216 2 s
269Hs 269,13406 9,7 s
270Hs 270,13465 3,6 s
271Hs 271,13766 40 s
273Hs 273,14199 240 ms
275Hs 275,14595 0,15 s

Ontdekking

Het element is 1984 ontdekt door een team onder leiding van Peter Armbruster en Gottfried Münzenber van het Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, Duitsland.

Eigenschappen van Hassium

Hassium is een synthetisch element waar weinig over bekend is. Men neem aan dat het een vast metaal is maar er zijn slechts enkele atomen van geproduceerd dus het is lastig te bestuderen. Alle isotopen van hassium hebben een korte halfwaardetijd. Er zijn 9 isotopen bekend waarvan 270 Hs met een halfwaardetijd van 22 seconden het meest stabiel is. De atoommassa van door mensen gemaakte transuranium elementen is gebaseerd op het langstlevende isotoop. Deze atoommassa’s zijn dus altijd onder voorbehoud want er kan in de toekomst misschien nog een isotoop gemaakt worden met een langere halfwaardetijd.

Bronnen van Hassium

Hassium kan alleen kunstmatig geproduceerd worden en er zijn alleen maar kleien hoeveelheden gemaakt. Het kan gemaakt worden door atomen van 208 Pb, lood, in een lineaire deeltjesversneller te bombarderen met een isotoop van ijzer, 58 Fe. Op die manier produceerde het team in Darmstadt 265 Hs en een vrij neutron.

Toepassingen van Hassium

Hassium heeft geen commerciële waarde. Het wordt alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.