periodiek systeem

Stikstof

Wat is stikstof?

Stikstof (atoomnummer 7 en symbool N) is een smaakloos, geurloos en kleurloos chemische element. Uitgedrukt in volume bestaat de atmosfeer van de Aarde voor ongeveer 78,09% uit stikstof. Het is het op zes na meest voorkomende element in ons zonnestelsel en in ons sterrenstelsel. Wetenschappers denken dat stikstof het resultaat is van een fusiereactie tussen waterstof en koolstof. Deze fusie zou in supernova’s moeten plaatsvinden. Stikstof is een vluchtig element; de verbindingen er van komen op Aarde en in de atmosferen van manen en planeten die een atmosfeer hebben, vaak voor in de vorm van gassen.

Chemische gegevens

Tabel 1 – gegevens element Stikstof
Symbool N
Volledige naam Stikstof – nitrogenium
Atoomnummer 7
Atoommassa (g.mol-1) 14,007
Groep niet-metalen
Elektronegativiteit (Pauling) 3,0
Dichtheid (g.cm-3 bij 20°C) 1,25 * 10-3
Smeltpunt (°C) -210
Kookpunt (°C) -195,8
Vanderwaalsstraal (nm) 0,092
Ionstraal (nm) 0,171 (-1); 0,011 (+5); 0,016 (+3)
Isotopen 2
Elektronenconfiguratie [He]2s2 2p3
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1402
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 2856
Derde Ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 4577
Ontedekt door Rutherford in 1772

 

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 7 Stikstof
elektronenschilconfiguratie van 7 Stikstof

By Pumbaa (original work by Greg Robson)CC BY-SA 2.0 uk,

 

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
Stikstof 14 N 14,003074 99,632
15 N 15,000109 0,368

Radioactieve isotopen

Tabel 3 – radioisotopen van Stikstof
Symbool Atoommassa (u) Halfwaardetijd
10 N 10,041654 200 * 10-24 s
11 N 11,026091 550 * 10-24 s
12 N 12,018613 11,000 ms
13 N 13,005739 9,965 minuten
16 N 16,0061017 7,13 s
17 N 17,008450 4,173 s
18 N 18,014079 624 ms
19 N 19,017029 336 ms
20 N 20,023366 136 ms
21 N 21,027108 84 ms
22 N 22,034394 23 ms
23 N 23,04122 13,9 ms
24 N 24,05104 < 52,0 ns
25 N 25,06066 < 260 ns

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum

Toepassingen

Verschillende industrieel belangrijke stoffen bevatten stikstof. Dit zijn o.a. organische nitraten (zoals explosieven of brandstoffen),salpeterzuur, ammoniak en cyanides. Stikstof wordt o.a. gebruikt bij de productie van roestvast staal en elektronische onderdelen zoals geïntegreerde schakelingen, diodes en transistors. Gedroogd en onder druk wordt stikstof gebruikt bij apparatuur die een hoog voltage heeft. Als een gemodificeerde atmosfeer helpt het om voorverpakt voedsel vers te houden. Stikstof wordt gebruikt om het volume van monsters in vloeibare vorm te verminderen en te concentreren. Het oplosmiddel verdampt en laat het de rest in geconcentreerde vorm achter. Stikstof wordt gebruikt om vaten onder druk te zetten zoals bijvoorbeeld Britse bieren als ale en stout. Stikstofhoudende bieren worden verpakt in flessen en blik met behulp van een drukgevoelige stikstofcapsule. Een mengsel van koolstofdioxide en stikstof wordt gebruikt om het bier te verzadigen met koolstofdioxide.

Stikstof wordt veel gebruikt om er ammoniak mee te produceren. Ammoniak wordt weer gebruikt als grondstof voor explosieven, kunstmest en salpeterzuur. Oliemaatschappijen extraheren ruwe olie met behulp van stikstof onder hoge druk. Het element wordt ook gebruikt voor wetenschappelijke experimenten waarbij zeer lage temperaturen nodig zijn, voor diepkoeling en voor het conserveren van biologische samples. De mogelijkheid om stikstof te combineren met andere moleculen wordt in de chemische industrie veel toegepast. De anorganische en organische zouten van salpeterzuren bevatten chemische energie. Dit zijn stoffen zoals ammoniumnitraat en kaliumnitraat.

Ammoniumnitraat is een belangrijk explosief en kunstmest. Kaliumnitraat wordt gebruikt in buskruit. Andere nitraatverbindingen, waaronder nitrocellulose, trinitrotolueen en nitroglycerine worden gebruikt als brandstof en explosieven in moderne wapens. Hydrazinederivaten en hydrazine worden gebruikt als brandstof en raketbrandstof. In veel van deze verbindingen wordt de neiging om te exploderen en te branden veroorzaakt door het feit dat stikstof aanwezig is in de vorm van een oxide en niet als het meer stabiele stikstofmolecuul. Die laatste ontstaat als een product van de thermische ontleding van verbindingen. Als nitraten exploderen of branden vormen ze een driedubbele binding en dus produceren ze energie.

Menselijke activiteit heeft de natuurlijke aanbod van nitrieten en nitraten veranderd. Het uitgebreide gebruik van meststoffen is de belangrijkste reden voor de toevoeging van nitrieten en nitraten. Ze worden gebruikt als voedselconserveringsmiddel en ze ontstaan tijdens de productie van chemische stoffen. Dit veroorzaakt een toename van de stikstofconcentratie in het oppervlaktewater en het grondwater, en ook het niveau van de stikstof in het voedsel neemt sterk toe.

Stikstofverbindingen beïnvloeden het milieu door de samenstelling van bepaalde soorten te wijzigen. Nitraten hebben ook gevolgen voor de gezondheid van dieren en mensen. Voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan stikstofverbindingen verminderen de hoeveelheid zuurstof die door het bloed wordt getransporteerd, wat ernstige gevolgen heeft voor het vee. Een hoge stikstofopname leidt tot een tekort aan vitamine A en veroorzaakt problemen in de schildklier. In de darmen en de maag van dieren vormen nitraten gevaarlijke kankerverwekkende verbindingen.

Toepassingen

Verschillende industrieel belangrijke stoffen bevatten stikstof. Dit zijn o.a. organische nitraten (zoals explosieven of brandstoffen),salpeterzuur, ammoniak en cyanides. Stikstof wordt o.a. gebruikt bij de productie van roestvast staal en elektronische onderdelen zoals geïntegreerde schakelingen, diodes en transistors. Gedroogd en onder druk wordt stikstof gebruikt bij apparatuur die een hoog voltage heeft. Als een gemodificeerde atmosfeer helpt het om voorverpakt voedsel vers te houden.

Stikstof wordt gebruikt om het volume van monsters in vloeibare vorm te verminderen en te concentreren. Het oplosmiddel verdampt en laat het de rest in geconcentreerde vorm achter. Stikstof wordt gebruikt om vaten onder druk te zetten zoals bijvoorbeeld Britse bieren als ale en stout. Stikstofhoudende bieren worden verpakt in flessen en blik met behulp van een drukgevoelige stikstofcapsule. Een mengsel van koolstofdioxide en stikstof wordt gebruikt om het bier te verzadigen met koolstofdioxide.

Stikstof wordt veel gebruikt om er ammoniak mee te produceren. Ammoniak wordt weer gebruikt als grondstof voor explosieven, kunstmest en salpeterzuur. Oliemaatschappijen extraheren ruwe olie met behulp van stikstof onder hoge druk. Het element wordt ook gebruikt voor wetenschappelijke experimenten waarbij zeer lage temperaturen nodig zijn, voor diepkoeling en voor het conserveren van biologische samples. De mogelijkheid om stikstof te combineren met andere moleculen wordt in de chemische industrie veel toegepast. De anorganische en organische zouten van salpeterzuren bevatten chemische energie. Dit zijn stoffen zoals ammoniumnitraat en kaliumnitraat. Ammoniumnitraat is een belangrijk explosief en kunstmest. Kaliumnitraat wordt gebruikt in buskruit. Andere nitraatverbindingen, waaronder nitrocellulose, trinitrotolueen en nitroglycerine worden gebruikt als brandstof en explosieven in moderne wapens. Hydrazinederivaten en hydrazine worden gebruikt als brandstof en raketbrandstof.

Gezondheid & Gevaar

In veel van deze verbindingen wordt de neiging om te exploderen en te branden veroorzaakt door het feit dat stikstof aanwezig is in de vorm van een oxide en niet als het meer stabiele stikstofmolecuul. Die laatste ontstaat als een product van de thermische ontleding van verbindingen. Als nitraten exploderen of branden vormen ze een driedubbele binding en dus produceren ze energie. Menselijke activiteit heeft de natuurlijke aanbod van nitrieten en nitraten veranderd. Het uitgebreide gebruik van meststoffen is de belangrijkste reden voor de toevoeging van nitrieten en nitraten.

Ze worden gebruikt als voedselconserveringsmiddel en ze ontstaan tijdens de productie van chemische stoffen. Dit veroorzaakt een toename van de stikstofconcentratie in het oppervlaktewater en het grondwater, en ook het niveau van de stikstof in het voedsel neemt sterk toe. Stikstofverbindingen beïnvloeden het milieu door de samenstelling van bepaalde soorten te wijzigen. Nitraten hebben ook gevolgen voor de gezondheid van dieren en mensen. Voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan stikstofverbindingen verminderen de hoeveelheid zuurstof die door het bloed wordt getransporteerd, wat ernstige gevolgen heeft voor het vee. Een hoge stikstofopname leidt tot een tekort aan vitamine A en veroorzaakt problemen in de schildklier. In de darmen en de maag van dieren vormen nitraten gevaarlijke kankerverwekkende verbindingen.