periodiek systeem

Gadolinium

Wat is Gadolinium?

Gadolinium is een element met atoomnummer 64 en symbool Gd. Het is buigzaam, kneedbaar en het heeft een zilverwitte kleur. Gadolinium behoort tot de lanthaniden oftewel de zeldzame aardmetalen. Van deze groep is het een van de meest voorkomende elementen maar het komt niet in zuivere vorm in de natuur voor. Gadolinium werd in 1880 ontdekt. Het komt voor in het mineraal gadoliniet en daar komt ook de naam van het element vandaan. Gadolinium wordt voornamelijk gewonnen in de Verenigde Staten, China, Australië, Brazilië en Sri Lanka. De wereldreserve wordt geschat op meer dan 1 miljoen ton terwijl er jaarlijks ongeveer 400 ton wordt gewonnen. Net als andere lanthaniden zijn verbindingen met gadolinium gemiddeld giftig. De zouten van gadolinium zijn irriterend voor ogen en luchtwegen en ze veroorzaken mogelijk tumorcellen.

Gegevens

 

Tabel 1 – gegevens element Gadolinium
Symbool Gd
Volledige naam Gadolinium
Atoomnummer 64
Atoommassa (g.mol-1 ) 157,26
Groep Lanthaniden
Elektronegativiteit (Pauling) 1,1
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 7,9
Smeltpunt (°C) 1313
Kookpunt (°C) 3266
Vanderwaalstraal (nm)
Ionstraal (nm)
Isotopen 7
Elektronenconfiguratie [Xe]4f75d16s2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 591,4
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1165,6
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1991,56
Standaard potentiaal (V) -2,40
Ontdekt door Marignac in 1880

 

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 64 Gadolinium
elektronenschilconfiguratie van 64 Gadolinium

CC BY-SA 2.0 ukLink

Isotopen

Tabel 2- natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
64 Gadolinium 152 Gd 151,919788 0,20
154 Gd 153,920862 2,18
155 Gd 154,922619 14,80
156 Gd 155,922120 20,47
157 Gd 156,923957 15,65
158 Gd 157,924101 24,84
160 Gd 159,927051 21,86

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen van gadolinium
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
134Gd 133,95537 0,4 s
135Gd 134,95257 1,1 s
136Gd 135,94734 1 s
137Gd 136,94502 2,2 s
138Gd 137,94012 4,7 s
139Gd 138,93824 5,7 s
140Gd 139,93367 15,8 s
141Gd 140,93212 14 s
142Gd 141,92812 70,2 s
143Gd 142,92675 39 s
144Gd 143,92296 4,47 min
145Gd 144,92170 23,0 min
146Gd 145,91831 48,27 dagen
147Gd 146,91909 38,06 uur
148Gd 147,91811 74,6 jaar
149Gd 148,91934 9,28 dagen
150Gd 149,91865 1,79 * 106 jaar
151Gd 150,92034 124 dagen
152Gd 151,91979 1,08 * 1014 jaar
153Gd 152,92174 240,4 dagen
159Gd 158,92638 18,479 uur
161Gd 160,92966 3,646 min
162Gd 161,93098 8,4 min
163Gd 162,93399 68 s
164Gd 163,93586 45 s
165Gd 164,93938 10,3 s
166Gd 165,94160 4,8 s
167Gd 166,94557 3 s
168Gd 167,94836 300 ms
169Gd 168,95287 1 s

Het element heeft echter een aantal zeer nuttige eigenschappen waardoor toepassing ervan heel goed mogelijk is. Minder dan 1% van het metaal verbetert de stijfheid en verwerkbaarheid van chroom, ijzer en vergelijkbare legeringen. Gadolinium kan zeer veel neutronen absorberen en wordt daarom veel toegepast in kernreactoren. De driewaardige ionen worden verwerkt tot fosforverbindingen die fluorescerende eigenschappen hebben. Iets wat kenmerkend is voor zeldzame aardmetalen.

Bij temperaturen onder 20 °C trekt gadolinium ijzeren objecten aan. Als het binnen een maagneetveld komt dan neemt de temperatuur toe en als het magneetveld wordt verlaten neemt de temperatuur weer af.
In combinatie met andere elementen ontstaan er zogenaamde gadolinium(III)derivaten waaronder boor, stikstof, fosfor en koolstof. Andere derivaten zijn selenium, zwavel, silicium en arseen. In combinatie met vochtige lucht ontstaat er gadolinium(III)oxide.

Als het oxide in salpeterzuur wordt opgelost ontstaat er gadolinium(III)nitraat. Gadolinium is een sterke reductor die de oxides van een aantal elementen kan reduceren tot hun elementen. Gadolinium reageert langzaam met koud water en zeer snel met heet water. Hierbij ontstaat gadoliniumhydroxide. Gadolinium wordt toegepast in kerncentrales. Fosforverbindingen in beeldbuizen bevatten vaak gadolinium. Metallisch gadolinium wordt zelden gebruikt maar legeringen van gadolinium worden gebruikt in de elektronica-industrie en in magneten. Ook worden legeringen gebruikt in opnamekoppen van videorecorders. Ook computergeheugen en CD’s worden gemaakt met behulp van gadolinium.

Gadolinium kent een aantal gespecialiseerde toepassingen waaronder het behandelen van tumoren met neutronentherapie. Ook wordt het element in kernreactoren gebruikt en in door kernenergie aangedreven schepen en onderzeeërs.
Gadolinium heeft 6 stabiele isotopen en 1 radioactief isotoop. In de natuur komt Gd-158 het meeste voor. De andere stabiele isotopen zijn 154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd en 160Gd. 152Gd is het radioactieve isotoop.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum