periodiek systeem

Silicium

Wat is silicium?

Silicium heeft atoomnummer 14 en symbool Si. Het is een metalloïde en een chemisch element dat bij kamertemperatuur vast is. Het werd in 1824 voor het eerst geïsoleerd door de Zweedse chemicus Jons Berzelius. Hij identificeerde ook de elementen cerium, thorium en selenium. Silicium is met helium, waterstof, koolstof, stikstof, neon en zuurstof een van de meest voorkomende elementen in het heelal. Silicium is samen met calcium, ijzer, aluminium en zuurstof een van de meest voorkomende elementen in de korst van de Aarde.

Chemische gegevens

Tabel 1 – gegevens element Silicium
Symbool Si
Volledige naam Silicium
Atoonnummer 14
Atoommassa (g.mol-1 ) 28,08566
Groep Metalloïden
Elektronegativiteit (Pauling) 1,8
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 2,33
Smeltpunt (°C) 1410
Kookpunt (°C) 2355
Vanderwaalstraal (nm) 0,123
Ionstraal (nm) 0,271 (-4); 0,041 (+4)
Isotopen 3
Elektronenconfiguratie [Ne]3s2 3p2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 786,3
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1576,5
Derder ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 3228,3
Vierde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 4354,4
Ontdekt door Jöns Jakob Berzelius in 1823

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
14 Silicium 28 Si 27,976927 92,2297
29 Si 28,976495 4,6832
30 Si 29,973770 3,0872

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element Silicium
Symbool Atoommassa (u) Halfwaardetijd
22 Si 22,03453 29 ms
23 Si 23,02552 42,3 ms
24 Si 24,011546 140 ms
25 Si 25,004106 220 ms
26 Si 25,992330 2,234 s
27 Si 26,98670491 4,16 s
31 Si 30,97536323 157,3 min
32 Si 31,97414808 170 jaar
33 Si 32,978000 6,18 s
34 Si 33,978576 2,77 s
35 Si 34,98458 780 ms
36 Si 35,98660 0,45 s
37 Si 36,99294 90 ms
38 Si 37,99563 90 ms
39 Si 39,00207 47,5 ms
40 Si 40,00587 33,0 ms
41 Si 41,01456 20,0 ms
42 Si 42,01979 13 ms
43 Si 43,02866 15 ms
44 Si 44,03526 10 ms

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 14 Silicium
elektronenschilconfiguratie van 14 Silicium


By Pumbaa (original work by Greg Robson) – Application: (generated by script),
CC BY-SA 2.0 uk,

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum

Eigenschappen en voorkomen

Silicium is een bros en elektropositief element dat een kookpunt van 3265 °C heeft. Er zijn twee allotropen bekend; kristallijn en amorf die beiden een hoog kookpunt en smeltpunt hebben. Het is glanzend en grijs van kleur. De oxidatietoestanden zijn -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3 en 4. Er zijn 5 isotopen bekend waarvan Si-30, Si-29 en Si-28 stabiel zijn.

Silicium kan verschillende verbindingen vormen zoals silatrenen, tetrahaliden, disilenen, silaan en anderen. Als silicium wordt gedoteerd met arseen dan ontstaan er kristallen. Dit doteren kan ook gebeuren met fosfor, germanium, gallium en kalium. Om silicium kristallen te laten groeien wordt er gebruikgemaakt van het Czochralski proces.
De grote siliciumproducenten bevinden zich in de Verenigde Staten, Rusland en China. Zuivere silicium komt voor in verschillende mineralen zoals opaal, jaspis, bergkristal, agaat, amethist en kwarts. Amorf opalijn wordt gevonden in sponzen en kiezelwier.. Silicaten en silicium komt veel voor en is niet giftig. Mineralen als kaoliniet, perliet, vermiculiet en olivijn worden middels mijnbouw gewonnen. Sommige types silicium zijn zeldzaam en erg duur. Voorbeelden hiervan zijn microkristallijnen en diamantstimulerende verbindingen zoals bergkristal, agaat, opaal en anderen.

Toepassingen

Silicium wordt toegepast in de elektronica-industrie en in legeringen in de staalindustrie. Het wordt toegevoegd aan legeringen om de kans op scheuren te verminderen. Het element wordt ook gebruikt bij de productie van halfgeleiders en detectoren, fotovoltaïsche toepassingen en wafers.

De verbindingen hebben ook commerciële toepassingen. Natriumsilicaat wordt bijvoorbeeld gebruikt als conserveringsmiddel voor eieren en toegevoegd aan lijmen en zepen. Het wordt ook toegevoegd aan silicium dat wordt gebruikt voor implantaten, isolatoren, polijstmiddelen en smeermiddelen.
Silicium heeft veel toepassingen in de voedsel- en chemische industrie. Zo wordt er siliconenolie toegevoegd aan verschillende soorten voedsel en dranken. Dit wordt gedaan vanwege de chemische inertheid, thermische stabiliteit en wateronoplosbaarheid ervan. Smeerolie en antischuimmiddelen worden in de voedselindustrie. Siliciumdioxide wordt gebruikt bij de productie van micro-elementen, gestructureerde materialen, anti-schuimcomponenten en aerogels. Daarnaast wordt siliciumoxide toegevoegd aan bier, sappen en wijn. Siliciumdioxide wordt ook gebruikt in schoonheidsproducten, thermische beschermingsweefsels en cement.

Het wordt veel gebruikt in de bouw en het wordt toegevoegd aan flessen, optische vezels, porselein en glazen.

Siliconen worden toegevoegd aan reinigingsmiddelen, textielcoatings, hydrofobe afwerkingen en wasverzachters. Het wordt ook toegepast in de papier- en pulpindustrie, elektronica industrie, lijmen, schimmelvorming en in de bouwsector.
Tot slot worden siliconen gebruikt in ramen, afdichtingen en sanitaire voegen. Ze worden toegevoegd aan coatings, hoge temperatuurverven en weerbestendige verven.

Gezondheidseffecten

Silicium is te vinden in de huid en in het bindweefsel. Het is niet giftig maar het kan wel ademhalingsproblemen veroorzaken. Sommige verbindingen, zoals bijvoorbeeld siliciumdioxide, worden als giftig beschouwd. Het komt voor in aerogels, silicagels, pyrogeen kiezelzuur en kwarts.
Langdurige blootstelling aan cristobaliet en kwarts verhoogt de kans op longkanker. Baksteemwerkers, pottenbakkers, granietwerkers en mijnwerkers lopen ook risico’s.

Overmatige blootstelling kan leiden tot chronische aandoeningen en auto-immuunziekten, waaronder sarcoïdose, sclerodermie, reumatoïde artritis en lupus erythematosus. Langdurige blootstelling aan siliciumoxide leidt ook tot schimmel- en bacteriële infecties en nierziektes.

Inademing verhoogt het risico op emfyseem, longziektes en bronchitis. Deze effecten komen vaker voor bij tabaksgebruikers en rokers.
Er zijn ook huidontstekingen gemeld, met inbegrip van bijwerkingen zoals jeuk, schilfering en roodheid. In het algemeen komen bijwerkingen niet voor wanneer de blootstelling binnen de normale grenzen wordt gehouden.

Laatste update: 2021-05-30