periodiek systeem

Radium

Radium is een zeer radioactief element en kan buitengewoon gevaarlijk zijn. Het werd echter ooit in veel alledaagse producten gebruikt waaronder polshorloges en tandpasta. Men dacht dat het genezende eigenschappen had totdat werd vastgesteld dat de intense radioactiviteit nadelige gezondheidseffecten veroorzaakte.

Ongeveer 1 ppt van de aardkorst bestaat uit radium. Sporen radium komen voor in uraniumertsen en dat komt omdat het een vervalproduct van uranium is. Er zijn verschillende bekende isotopen van radium maar vanwege de snelle vervaltijd van veel isotopen zijn de natuurlijke abundanties van de radiumisotopen onzeker.

Chemische gegevens

Tabel 1 – gegevens element Radium
Symbool Ra
Volledige naam Radium
Atoomnummer 88
Atoommassa (g.mol-1 ) 226,0254
Groep aardalkali metaal
Elektronegativiteit (Pauling) 0,9
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 5,5
Smeltpunt (°C) 700
Kookpunt (°C) 1737
Vanderwaalsstraal (nm) 0,283
Ionstraal (nm)
Isotopen
Elektronenschil [Rn]7s2
Elektronen per schil 2, 8, 18, 32, 18, 2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 509,3
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 979,0
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 )
Standaard potentiaal (V)
Ontdekt door: 1898 door Marie en Pierre Curie

Isotopen

Tabel 2 – istopen en natuurlijke abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
88 Radium 223Ra 223,018502 *
224Ra 224,020212 *
226Ra 226,025403 *
228Ra 228,031071 *

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element Radium
Nuclide Isotopische massa (u) Halfwaardetijd
202Ra 202,00989 2,6 ms
203Ra 203,00927 4 ms
204Ra 204,00650 60 ms
205Ra 205,00627 220 ms
206Ra 206,00382 0,24 s
207Ra 207,00380 1,3 s
208Ra 208,00184 1,3 s
209Ra 209,00199 4,6 s
210Ra 210,00049 3,7 s
211Ra 211,00089 13 s
212Ra 211,99979 13,0 s
213Ra 213,00038 2,74 min
214Ra 214,00010 2,46 s
215Ra 215,00272 1,55 ms
216Ra 216,00353 182 ns
217Ra 217,00632 1,63 µs
218Ra 218,00714 25,2 µs
219Ra 219,01008 10 ms
220Ra 220,01102 17,9 ms
221Ra 221,01391 28 s
222Ra 222,01537 38,0 s
223Ra 223,01850 11,43 dagen
224Ra 224,02021 3,6319 dagen
225Ra 225,02361 14,9 dagen
226Ra 226,02540 1600 jaar
227Ra 227,02917 42,2 min
228Ra 228,03107 5,75 jaar
229Ra 229,03495 4,0 min
230Ra 230,03705 93 min
231Ra 231,04122 103 s
232Ra 232,04364 250 s
233Ra 233,04806 30 s
234Ra 234,05070 30 s

Bohr – Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 88 Radium
elektronenschilconfiguratie van 88 Radium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Geschiedenis

Radium is in 1898 door Marie en Pierre Curie ontdekt. Ze bestudeerden een uraniumerts uit Bohemen (het huidige Tsjechië) en toen het uranium  uit het erts was verwijderd en de resten bleken nog steeds radioactief te zijn. De radioactieve resten werden vervolgens afgescheiden en bij bestudering van het spectrum bleek het materiaal voornamelijk barium met een onbekend element te zijn.

Vanwege de straling van het nieuwe element die ongeveer 3 miljoen maal groter was dan de straling van uranium werd het element vernoemd naar het Latijnse woord radius of straal. Uit ongeveer 10 ton uraniumerts haalden de Curies ongeveer 1 milligram radium.

In 1902 isoleerden Marie Curie en de Franse chemicus Andre Debierne voor het eerst radium, ze deden dit met behulp van elektrolyse. Radium E, later bekend als 210Bi, was het eerste synthetische radioactieve element dat werd gemaakt.

Weetjes

 • Radium is het zwaarste aardalkali elementen. Beryllium, magnesium, calcium, strontium en barium zijn de overige aardalkali elementen.
 • De korst van de Aarde bevat ongeveer 1 ppt radium. Hiermee is radium het 84ste element in de korst van de Aarde.
 • Als radium aan lucht wordt blootgesteld dan verandert, als gevolg van oxidatie, de zilverwitte kleur in zwart.
 • Radium-226 is het langstlevende radioisotoop. Het heeft een halfwaardetijd van 1062 jaar.
 • Radium kan in het lichaam komen door inslikken en inademing. De gezondheidseffecten van radium omvatten o.a. kanker, bloedarmoede, staar en de dood.
 • Radium straalt alfadeeltjes uit (twee protonen en twee neutronen tezamen), bèta deeltjes (hoogenergetisch elektronen oftewel positronen) en gammastraling (de meest energetische golflengte van licht).
 • Radium bevindt zich in dezelfde groep als calcium en wordt soms gebruikt voor het opsporen van botkanker. Alfadeeltjes die door radium worden uitgezonden kunnen kankercellen vernietigen.
 • Radium wordt voornamelijk gewonnen als bijproduct bij de winning van uranium. Het meest radium is afkomstig uit de uraniummijnen van Canada en de Democratische Republiek Congo.
 • Radium wordt nog op ongeveer dezelfde manier uit uraniumerts gewonnen als marie en Pierre Curie dat deden aan het einde van de 19de eeuw.
 • Radium werd gebruikt in klokken om de nummers en de cijfers te verven zodat ze zichtbaar waren in het donker. Tegenwoordig wordt radium hier niet meer voor gebruikt.
 • Radium reageert met bijna alle niet-metalen waaronder zuurstof, fluor, chloor en stikstof.
 • Een curie (Ci) is een eenheid die is genoemd naar de hoeveelheid straling die wordt uitgezonden door een hoeveelheid radionucliden die gelijk is aan 1 gram radium, of met een vervalsnelheid van 37 miljard desintegraties per seconde.
 • Omdat radium in kleine hoeveelheden voorkomt in de omgeving worden we constant blootgesteld aan kleine hoeveelheden straling. Er is echter geen bewijs dat deze stralingsniveaus van radium schadelijk zijn.
 • De aantekeningen van Marie en Pierre Curie zijn vanwege hun werk met radium nog steeds te radioactief.
 • Vanwege haar werk met radium werd Marie Curie de eerste vrouw die een Nobelprijs voor de Natuurkunde won (1903) en de eerste wetenschapper die twee Nobelprijzen won (1911).
 • Radium wordt gebruikt om radongas te produceren. Radon wordt gebruikt bij de behandeling van sommige vormen van kanker.
 • Radium is een instabiel element en het vervalt verschillende malen om uiteindelijk als lood te eindigen.

Huidig onderzoek

Radium wordt vaak gebruikt om verschillende vormen van kanker te behandelen waaronder vooral botkanker en botmetastasen veroorzaakt door borstkanker.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum