periodiek systeem

Thallium

Herkomst naam

Thallium is vernoemd naar het Griekse woord “thallos”, en dat betekent groene scheut of takje. Het element is vernoemd naar zijn groene spectraallijn.

Ontdekking

Thallium werd in 1861 spectroscopisch ontdekt door de Britse wetenschapper William Crookes. In 1862 werd het, onafhankelijk van elkaar, door Crookes en de Franse chemicus Claude Auguste Lamy geïsoleerd.

Eigenschappen

Thallium is een kneedbaar en zacht element dat met een mes kan worden gesneden. Het heeft een metaalglans die bij blootstelling aan lucht snel verkleurt tot een blauwgroene kleur.

Van nature komen er twee isotopen van thallium voor en zijn er meer dan 25 radioisotopen bekend.

Thallium is een giftig metaal en het mag niet in direct contact komen met de huid. Men vermoedt dat thallium ook carcinogeen is.

Chemische gegevens

Tabel 1 – gegevens element Thallium
Symbool Tl
Volledige naam Thallium
Atoomnummer 81
Atoommassa (g.mol-1 ) 204,38
Groep post-transitiemetaal
Elektronegativiteit (Pauling) 1,62
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 11,85
Smeltpunt (°C) 304
Kookpunt (°C) 1473
Vanderwaalsstraal (nm) 196
Ionstraal (nm) 99
Isotopen
Elektronenschil [Xe]4f145d106s26p1
Elektronen per schil 2, 8, 18, 32, 18, 3
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 589,4
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1971
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 2878
Standaard potentiaal (V)
Ontdekt door: 1861 door William Crookes

Bohr – Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 81 Thallium
elektronenschilconfiguratie van 81 Thallium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
81 Thallium 203 Tl 202,972329 29,524
205 Tl 204,974412 70,1476

radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element Thallium
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
176Tl 176,00059 5,2 ms
177Tl 176,99642 18 ms
178Tl 177,99490 255 ms
179Tl 178,99109 270 ms
180Tl 179,98991 1,5 s
181Tl 180,98625 3,2 s
182Tl 181,98567 2,0 s
183Tl 182,98219 6,9 s
184Tl 183,98187 9,7 s
185Tl 184,97879 19,5 s
186Tl 185,97833 40 s
187Tl 186,97590 ± 51 s
188Tl 187,97601 71 s
189Tl 188,97358 2,3 min
190Tl 189,97388 2,6 min
191Tl 190,97178 20 min
192Tl 191,97223 9,6 min
193Tl 192,97067 21,6 min
194Tl 193,97120 33,0 min
195Tl 194,96977 1,16 uur
196Tl 195,97048 1,84 uur
197Tl 196,96957 2,84 uur
198Tl 197,97048 5,3 uur
199Tl 198,96988 7,42 uur
200Tl 199,97096 26,1 uur
201Tl 200,97081 72,912 uur
202Tl 201,97210 12,23 dagen
204Tl 203,97386 3,78 jaar
206Tl 205,97611 4,200 min
207Tl 206,97741 4,77 min
208Tl 207,98201 3,053 min
209Tl 208,98535 2,161 min
210Tl 209,99007 1,30 min
211Tl 210,99348 1 min
212Tl 211,99823 30 s

Bronnen van thallium

Thallium wordt als element aangetroffen in de mineralen crooksiet, lorandiet en hutchinsoniet. Het wordt ook als sporenelement aangetroffen in ijzerpyriet. Uit dit erts kan het door middel van roosteren worden gewonnen. Kleine hoeveelheden thallium komen ook voor in de mangaanknollen op de bodem van de oceaan.

Toepassingen van thallium

  • Thallium wordt gebruikt in fotoresistors, optische infraroodapparatuur, laagsmeltende glassoorten en diverse andere toepassingen.
  • Thalliumsulfaat werd lage tijd gebruikt als knaagdier- en mierenverdelger maar het is vanwege zijn giftigheid inmiddels in grote delen van de wereld verboden.
  • Thalliumzouten zijn ook gebruikt bij de behandeling van huidziekten maar de hoge mate van toxiciteit in vergelijking met de therapeutische voordelen beperkte de medicinale toepassingen ervan.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum