periodiek systeem

Mendelevium

Herkomst woord

Mendelevium is vernoemd naar de Russische chemicus en opsteller van het periodiek systeem Dmitri Mendeleev.

Chemische gegevens

Tabel 1 – gegevens element Mendelevium
Symbool Md
Volledige naam Mendelevium
Atoomnummer 101
Atoommassa (g.mol-1 ) 258
Groep actiniden
Elektronegativiteit (Pauling) 1,3
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 10,3 (berekend)
Smeltpunt (°C) 827
Kookpunt (°C)
Vanderwaalstraal (nm)
Ionstraal (nm)
Isotopen 5
Elektronenconfiguratie [Rn]5f137s2
Elektronen per schil 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 636
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 )
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 )
Standaard potentiaal (V)
Ontdekt door Thompson, Seaborg, Harvey, Choppin, Ghiorso (1955)

Ontdekking

Begin 1955 bombardeerden Thompson, Seaborg, Harvey, Choppin en Ghiorso van de universiteit van Californië in Berkeley Einsteinium-53 met heliumionen. Ze deden dit in de 50 inch cyclotron van de universiteit. Ze produceerden een nieuw isotoop: 256 Md. Dit was voldoende om het bestaan van mendelevium te bevestigen. Het was het eerste atoom dat werd gemaakt op een één-atoom-per-keer basis.

Mendelevium was het 9de transuranium element van de actinidenserie dat werd ontdekt.

Eigenschappen van Mendelevium

Mendelevium maakt deel uit van de actiniden. Kenmerkend voor de actiniden is dat ze de oxidatietoestand +3 hebben. Experimenten wijzen er op dat mendelevium een redelijk stabiele +2 kent.

Er zijn 14 isotopen van mendelevium gevonden. Het meest stabiele isotoop is 258 Md dat een halfwaardetijd heeft van 51,5 dagen.

Bohr – Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 101 Mendelevium
elektronenschilconfiguratie van 101 Mendelevium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Isotopen

Tabel 2 – isotopen van mendelevium
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
245Md 245,08083 0,90 ms
246Md 246,08189 1,0 s
247Md 247,08164 1,12 s
248Md 248,08282 7 s
249Md 249,08301 24 s
250Md 250,08442 52 s
251Md 251,08484 4,0 min
252Md 252,08656 2,3 min
253Md 253,08728 12 min
254Md 254,08966 10 min
255Md 255,09108 27 min
256Md 256,09406 77 min
257Md 257,09554 5,52 uur
258Md 258,09843 51,5 dagen
259Md 259,10051 1,60 uur
260Md 260,10365 27,8 dagen
261Md 261,10572 40 min
262Md 262,10887 3 min

Bronnen van Mendelevium

Mendelevium komt niet vrij in de natuur voor. Het kan alleen synthetisch worden gemaakt.

Toepassingen van Mendelevium

Er zijn geen commerciële toepassingen van mendelevium. Het kan in slechts zeer kleine hoeveelheden worden geproduceerd. Het isotoop 256 Md wordt gebruikt om de chemische eigenschappen van mendelevium in waterige oplossingen te bepalen.