periodiek systeem

Germanium

Germanium is een glanzend en zilverkleurig element dat erg bros is. Het is een belangrijke component in halfgeleiders en glasvezels. Er zijn mensen die denken dat germaniumsupplementen goed zijn voor de gezondheid maar deze claims zijn nog niet middels onderzoek bewezen.

Chemische gegevens

Tabel 1 – gegevens element Germanium
Symbool Ge
Volledige naam Germanium
Atoomnummer 32
Atoommassa (g.mol-1 ) 72,63
Groep Metalloïde
Elektronegativiteit (Pauling) 2,01
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 5,323
Smeltpunt (°C) 938
Kookpunt (°C) 2833
Vanderwaalsstraal (nm) 0,137
Ionstraal (nm) 0,093 (+2), 0,054 (+4)
Isotopen 7, waarvan 4 stabiel
Elektronenschil [Ar]3d104s24p2
Elektronen per schil 2, 8, 18, 4
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 762
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1537,5
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1) 3302
Standaard potentiaal (V)
Ontdekt door: 1886 door Clemens Winkler

 

Geschiedenis

Het bestaan van Germanium werd in 1869 voorspeld door de Russische chemicus Dmitri Mendeleev. Hij rangschikte de elementen op basis van atoommassa en hij zag dat er gaten in zijn tabel waren. Mendeleev beredeneerde dat er nog verschillende elementen ontdekt moesten worden, waaronder dus ook element 32, Germanium.
In 1885 ontdekte de Duitse chemicus Clemens Winkler een element dat in eerste instantie “eka-silicon” werd genoemd. Hij trof het element aan in een erts dat argyrodiet wordt genoemd. Het erts bevatte zilver, zwavel, ijzeroxide en zink met ongeveer 7% van een onbekend metaal.
Mendeleev had voorspeld dat element 32 een dichtheid van 5,5 gram per kubieke centimeter zou hebben en een atoommassa van 70. Dat komt heel goed overeen met de actuele dichtheid van 5,323 gram per kubieke centimeter en de atoommassa van 72,63 van germanium. De nauwkeurigheid van Mendeleev’s voorspellingen vergrootten het vertrouwen dat chemici hadden in het periodiek systeem.

Weetjes

  • Germanium is een metalloïde en dat betekent dat het eigenschappen heeft van zowel metalen als niet-metalen. Andere metalloïden in het periodiek systeem zijn: boor, silicium, arseen, antimoon, telluur en polonium.
  • Germanium is een van de weinige elementen die, net als water, uitzetten bij bevriezen. Andere elementen die dit doen zijn gallium, silicium, bismut en antimoon.
  • De naam “Germanium” komt van het Latijnse woord voor Duitsland. Het thuisland van Winkler.
  • In de korst van de Aarde komt ongeveer 1,5 ppm germanium voor. In ons zonnestelsel is dat ongeveer 200 ppb.
  • Germanium werd pas tijdens de Tweede Wereldoorlog op waarde geschat toen het werd toegepast in hoge resolutie radarontvangers. Kort hierna werd de eerste germanium transistor uitgevonden.
  • Ongeveer 30% van al het gewonnen germanium wordt gebruikt voor infrarood optiek, waaronder detectoren. Ongeveer 20% wordt in glasvezels voor communicatiedoeleinden gebruikt. 20% wordt toegepast en polyethyleentereftalaat (PET) dat in verschillende producten zoals kledingvezels, harsen en voedselcontainers wordt gebruikt. Ongeveer 15% van al het germanium verdwijnt in elektronica en zonnecellen en 5% wordt gebruikt voor fosfors, de metallurgie en organische componenten waaronder ook medicatie.
  • Germanium wordt voornamelijk met zowel zinkertsen als argyrodiet, germaniet en steenkool. Het wordt gewonnen in Alaska, Tennessee, China, het Verenigd Koninkrijk, België, Rusland en de Oekraïne.

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 32 Germanium
elektronenschilconfiguratie van 32 Germanium

 

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
32 Germanium 70 Ge 69,924250 20,84
72 Ge 71,922076 27,54
73 Ge 72,923459 7,73
74 Ge 73,921178 36,28
76 Ge 75,921403 7,61

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element Germanium
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
60Ge 59,97019 30 ms
61Ge 60,96379 39 ms
62Ge 61,95465 129 ms
63Ge 62,94964 142 ms
64Ge 63,94165 63,7 s
65Ge 64,93944 30,9 s
66Ge 65,93384 2,26 uur
67Ge 66,93273 18,9 min
68Ge 67,92809 270,95 dagen
69Ge 68,92796 39,05 uur
71Ge 70,92495 11,43 dagen
75Ge 74,92285 82,78 min
76Ge 75,92140 1,78 * 1021 jaar
77Ge 76,92354 11,30 uur
78Ge 77,92285 88 min
79Ge 78,92540 18,98 s
80Ge 79,92537 29,5 s
81Ge 80,92882 7,6 s
82Ge 81,92955 4,55 s
83Ge 82,93462 1,85 s
84Ge 83,93747 0,947 s
85Ge 84,94303 535 ms
86Ge 85,94649 > 150 ns
87Ge 86,95251 0,14 s
88Ge 87,95691 > 300 ns
89Ge 88,96383 > 150 ns

Gezondheidsclaims

Er zijn claims dat germanium goed is voor de gezondheid en dan met name voor de verbetering van het immuunsysteem, de opname van zuurstof in bloed en het vernietigen van vrije radicalen. Ook wordt beweerd dat germanium goed is voor de behandeling van allergieën, astma, artritis, HIV/AIDS en verschillende vormen van kanker. Van de meeste van deze claims is nog geen bewijs geleverd.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum