periodiek systeem

Erbium

Wat is Erbium?

Erbium is een chemisch element met atoomnummer 58 en symbool Er. Het behoort tot de lanthaniden. Dit is een groep elementen met atoomnummers 57 tot 71 plus scandium en yttrium. De laatste twee zijn geen lanthaniden maar omdat ze overeenkomstige eigenschappen hebben worden ze er wel onder gegroepeerd. De serie wordt ook de zeldzame aardmetalen genoemd. De naam is enigszins misleidend omdat de elementen niet echt zeldzaam zijn. Ze worden zeldzaam genoemd omdat ze zelden in grote, goed winbare hoeveelheden worden gevonden. Erbium komt niet in pure vorm in de natuur voor, het maakt altijd deel uit van andere verbindingen en met samen elementen. In zuivere vorm is erbium een vaste stof en heeft het een zilverwitte kleur.

Gegevens

 

Tabel 1 – gegevens element Erbium
Symbool Er
Volledige naam Erbium
Atoomnummer 68
Atoommassa (g.mol-1 ) 167,26
Groep Lanthaniden
Elektronegativiteit (Pauling) 1,2
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 9,2
Smeltpunt (°C) 1522
Kookpunt (°C) 2510
vanderwaalstraal (nm)
Ionstraal (nm)
Isotopen 29, waarvan 23 radioactieve isotopen
Elektronenconfiguratie [Xe]4f126s2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 587,6
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1149
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 2194,09
Standaard potentiaal (V) -2,30
Ontdekt door Carl Mosander in 1843

Bohr – Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 86 Erbium
elektronenschilconfiguratie van 86 Erbium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Erbium werd in een groeve vlakbij de Zweedse plaats Ytterby ontdekt. De Zweedse chemicus Carl Gustaf Mosander scheidde gadoliniet in die verschillende materialen die hij terbia, erbia en yttria noemde. Dit gebeurde in 1843. Vanwege hun overeenkomsten in namen en eigenschappen verwarden wetenschappers al heel snel terbia en erbia. In 1877 werden hun namen omgedraaid. Mosander ontdekte twee elementen in deze twee: erbium en terbium. Erbium wordt tegenwoordig voornamelijk geproduceerd uit de mineralen euxeniet en xenotiem.

Er zijn verschillende applicaties waar Erbium in wordt toegepast zoals in de dermatologie en tandheelkunde. Legeringen van erbium met vanadium zorgen ervoor dat het metaal gemakkelijker is te bewerken en beter aanvoelt. Erbium wordt gebruikt als doteermiddel in optische glasvezels. Het wordt hier dan gebruikt als signaalversterker. Ook in de nucleaire industrie wordt erbium gebruikt.
Erbiumoxide heeft een roze kleur en wordt gebruikt om glas te kleuren. Andere verbindingen met erbium zijn o.a. erbiumchloride, erbiumfluoride en erbiumjodide.

Erbium is een driewaardig element. In zuivere vorm is het gemakkelijk te buigen, zacht maar stabiel e het oxideert niet erg snel. De zouten van erbium hebben een roze kleur. De chemische en fysische eigenschappen zijn afhankelijk van de zuiverheid van het element. Men denkt dat erbium het menselijke metabolisme versmelt.

Afhankelijk van de temperatuur is het element ferromagnetisch, antiferromagnetisch en paramagnetisch. Het heeft deze eigenschappen achtereenvolgens bij een temperatuur van < 19 Kelvin, tussen 19 en 80 Kelvin en > 80 Kelvin.

Bij contact met lucht brandt het metaal erbium. Er ontstaat dan erbium(III)oxide. Met koud water vindt er een langzame reactie plaats maar in heet water verloopt de reactie erg snel. Er ontstaat dan erbiumhydroxide. Erbium reageert met halogenen en lost gemakkelijk op in verdund zwavelzuur. Er bestaan 6 stabiele isotopen: Er-162, Er-164, Er-166, Er-167, Er-168 en Er-170. In de natuur is Er-166 het meest voorkomende isotoop. Van de radioactieve isotopen heeft Er-169 de grootste halfwaardetijd: 9,4 dagen.

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
68 Erbium 162 Er 161,928775 0,14
164 Er 163,929197 1,61
166 Er 165,930290 33,61
167 Er 166,932045 22,93
168 Er 167,932368 26,78
170 Er 169,935460 14,93

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element erbium
Nuclide Isotopische massa (u) Halfwaardetijd
143Er 142,96634 200 ms
144Er 143,96038 400 ms
145Er 144,95739 900 ms
146Er 145,95200 1,7 s
147Er 146,94949 ± 2,5 s
148Er 147,94455 4,6 s
149Er 148,94231 4 s
150Er 149,93791 18,5 s
151Er 150,93744 23,5 s
152Er 151,93505 10,3 s
153Er 152,93506 37,1 s
154Er 153,93278 3,73 min
155Er 154,93320 5,3 min
156Er 155,93106 19,5 min
157Er 156,93192 18,65 min
158Er 157,92989 2,29 uur
159Er 158,93068 36 min
160Er 159,92908 28,58 uur
161Er 160,92999 3,21 uur
163Er 162,93003 75,0 min
165Er 164,93072 10,36 uur
169Er 168,93459 9,392 dagen
171Er 170,93802 7,516 uur
172Er 171,93935 49,3 uur
173Er 172,94240 1,434 min
174Er 173,94423 3,2 min
175Er 174,94777 1,2 min
176Er 175,95008 20 s
177Er 176,95405 3 s

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum

%d bloggers liken dit: