periodiek systeem

Strontium

Strontium is een zacht, zilverkleurig metaal met een aantal toepassingen: het blokkeert röntgenstralen die worden uitgezonden door tv-beeldbuizen. Het doet verf gloeien in het donker en het is verantwoordelijk voor de schitterende rode kleuren in vuurwerk. Strontium speelt ook een belangrijke rol bij het achterhalen van de oorsprong van soorten: antropologen meten de niveaus strontium in botten en tanden om zo de geografische oorsprong van mensen en dieren te bepalen. Hoewel natuurlijk strontium onschadelijk is heeft een van zijn isotopen, 90Sr, een beroerde reputatie want het is een gevaarlijk bijproduct van nucleaire regen.

Hoog reactief

Strontium komt in de natuur vrij veel voor. Het is het 15de meest voorkomende element in de aardkorst. Ongeveer 0,03% van alle stollingsgesteente is strontium. Natuurlijk strontium is een mix van vier stabiele isotopen, 84Sr, 86Sr, 87Sr en 88S. Strontium wordt voornamelijk aangetroffen in de mineralen celestiet en strontianiet.

Net als andere aardalkalimetalen is strontium chemisch sterk reactief en reageert het met zowel lucht als water. Als het bloot wordt gesteld aan lucht dan brandt het met een heldere rode vlam. Gemengd met water ontstaat er waterstof en strontiumhydroxide.

Hoewel natuurlijk strontium stabiel is en niet gevaarlijk voor de gezondheid is het synthetische isotoop 90Sr radioactief en een gevaarlijk onderdeel van nucleaire fall-out.

De wereldwijde voorraad strontium wordt geschat op meer dan 1 miljard ton. China en Spanje zijn de belangrijke wingebieden gevolgd door Mexico, Argentinië en Marokko.

De feiten

Tabel 1 – Gegevens element Strontium
Symbool Sr
Volledige naam Strontium
Atoomnummer 38
Atoommassa (g.mol-1 ) 87,62
Groep Aardalkalimetalen
Elektronegativiteit (Pauling) 0,95
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 2,65
Smeltpunt (°C) 777
Kookpunt (°C) 1377
Vanderwaalstraal (nm) 0,249
Ionstraal (nm) 0,113 (+2)
Isotopen 4 stabiel
Elektronen per schil 2, 8, 18, 8, 2
Elektronenconfiguratie [Kr]5s2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 549,5
Tweede ionisatie potentiaal (kJ.mol-1 ) 1064,2
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 4138
Standaard potentiaal (V)
Ontdekt door 1787 door William Cruickshank

Bohr – Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie 38 Strontium
elektronenschilconfiguratie 38 Strontium

CC BY-SA 2.0 ukLink

Isotopen

Tabel 2 – Isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
38 Strontium 84 Sr 83,913425 0,56
86 Sr 85,909262 9,86
87 Sr 86,908879 7,00
88 Sr 87,905614 82,58

Radioisotopen

Tabel 3 – Isotopen element Strontium
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
73Sr 72,965 97 > 25 ms
74Sr 73,956 31 50 ms
75Sr 74,949 95 88 ms
76Sr 75,941 77 7,89 s
77Sr 76,937 94 9,0 s
78Sr 77,93218 159 s
79Sr 78,929 70 2,25 min
80Sr 79,924 52 106,3 min
81Sr 80,923 21 22,3 min
82Sr 81,918 40 25,36 dagen
83Sr 82,917 55 32,41 uur
85Sr 84,912 93 64,853 dagen
89Sr 88,907 45 50,57 dagen
90Sr 89,907 73 28,90 jaar
91Sr 90,910 20 9,63 uur
92Sr 91,911 03 2,66 uur
93Sr 92,914 02 7,423 min
94Sr 93,915 36 75,3 s
95Sr 94,919 35 23,90 s
96Sr 95,921 69 1,07 s
97Sr 96,926 15 429 ms
98Sr 97,928 45 0,653 s
99Sr 98,933 24 0,269 s
100Sr 99,935 35 202 ms
101Sr 100,940 5 118 ms
102Sr 101,943 0 69 ms
103Sr 102,948 9 50 ms
104Sr 103,952 3 30 ms
105Sr 104,958 5 20 ms

Toepassingen

Fijn verdeeld strontiumpoeder kan bij kamertemperatuur spontaan ontbranden. Strontiumcarbonaat wordt verwerkt in vuurwerk een glow-in-the-dark verf. Strontiumzouten geven een heldere rode kleur af en worden ook gebruikt om vuurwerk te stabiliseren.

Strontium wordt verwerkt in glas dat wordt gebruikt om en kathodestraalbuizen (CRT’s) van te maken. Het zorgt er voor dat deze beeldbuizen geen schadelijke röntgenstraling afgeven. Het gebruik van CRT’s neemt in snel tempo af en dat heeft een aanzienlijke impact op de winning van strontium.

Strontium wordt gebruikt in ferrietmagneten (ijzeroxide gecombineerd met een of meerdere andere metalen) en het wordt toegepast bij het zuiveren van zink. Het element wordt toegepast bij de elektriciteitsopwekking in ruimtesondes, afgelegen weerstations en navigatieboeien. Strontiumhexahydraat is een ingrediënt in tandpasta voor gevoelige tanden.

Ontdekking

In 1787 werd er in een loodmijn in het Schotse Strontian een vreemd stuk gesteente aangetroffen. Het werd overgebracht naar Edinburgh voor inspectie. Het werd geanalyseerd door de Ierse chemicus en natuurkundige Adair Crawford. Velen dachten te maken te hebben met een bariumverbinding maar Crawford ontdekte al snel dat het een nieuw mineraal was met een onbekende samenstelling. Hij noemde het Strontia naar de plek waar het was gevonden.

In 1791 produceerde de Engelse chemicus Thomas Charles Hope een aantal verbindingen met strontium en hij merkte op dat het in een vlam een rode kleur kreeg. Bariumverbindingen zorgen voor een groene kleur dus het moest iets anders zijn. In dezelfde tijd was de Duitse chemicus Martin Heinrich Klaproth ook met testen van het nieuwe materiaal bezig en het lukte hem om zowel strontiumoxide als strontiumhydroxide te produceren.

In 1808 isoleerde de Engelse chemicus en uitvinder Humphry Davy als eerste het element strontium. Hij deed dit door middel van elektrolyse, een methode die hij ook had gebruikt om natrium en kalium te isoleren.

Strontiumdatering

Het meeste strontium ontstaat uit het verval van rubidium. Elk gebied op Aarde heeft zijn eigen unieke verhouding van strontiumionen en die is afhankelijk van de lokale geologie. Deze strontiumionen komen in onze voedsel- en watervoorziening terecht. Omdat strontiumionen chemisch vergelijkbaar zijn met calcium en daarom sterk binden aan calciumgevoelige receptoren kan strontium per ongeluk worden opgenomen in tanden, botten en schelpen en plaats van calcium.

Wetenschappers meten de niveaus van de strontiumisotopen 86Sr en 87Sr in oude tanden, botten of schelpen en vervolgens vergelijken ze de verhouding van deze twee isotopen, hetzij met elkaar of met een ander element zoals calcium of zink, om de plaats van herkomst, het dieet en de leeftijd van de soort te bepalen.

Strontiumonderzoek wordt onder andere ook uitgevoerd in zee. Zo heeft men ontdekt dat schelpen voor elke 1000 calciumatomen slechts een paar strontiumatomen bevatten. Onderzoek heeft aangetoond dat de relatieve niveaus van 86Sr en 87Sr in zeewater in de loop van de tijd zijn veranderd. In de afgelopen 40 miljoen jaar zijn de niveaus van 87Sr in de oceaan gestaag toegenomen.

Aangezien deze twee strontiumisotopen niet vervallen blijft de verhouding die bijvoorbeeld in de schelp van een oud zeedier wordt aangetroffen ongewijzigd, zelfs nadat het dier is gestorven en de schelp een fossiel wordt. Dus zelfs na miljoenen jaren kunnen wetenschappers de ouderdom van zeefossielen bepalen door het strontium te extraheren en de verhouding tussen de twee isotopen af te stemmen op de isotopen waarvan bekend is dat ze in een bepaalde periode in zeewater zijn voorgekomen.

Radioactiviteit en Fukushima

Het isotoop 90Sr is een kernsplijtingsproduct en het komt in het milieu terecht tijdens een nucleaire regen. Strontium-90 heeft een halfwaardetijd van ongeveer 28 jaar. Als hoge niveaus van 90Sr door botweefsel wordt geabsorbeerd in plaats van calcium dan kan het beenmerg worden vernietigd en kan er kanker ontstaan,

Tijdens de nucleaire testen van de Verenigde Staten in de jaren ’40 en ’50 kwam er 90Sr vrij in de lucht. Dit werd uiteindelijk opgenomen in graslanden, koeienmagen en zuivelproducten. In tanden van kinderen was dit in de jaren ’50 te zien. Twee grote nucleaire ongelukken waarbij 90Sr en andere radioactieve elementen in het milieu terechtkwamen waren het ongeluk met de kernreactor in Tsjernobyl in 1987 en de kernramp in Fukushima Daiichi in Japan in 2011.

Het ongeval in Fukushima vond plaats toen een reeks tsunami’s, veroorzaakt door de aardbeving in Tohoku (magnitude 9.0) op 11 maart 2011, de kerncentrale van Fukushima ernstig beschadigde. Vier van de zes kernreactoren raakten beschadigd en gaven straling af in de atmosfeer en de oceaan. Het ongeluk in Fukushima verhoogde het niveau van 90Sr in de Stille Oceaan voor de kust van Japan tot wel 100 keer.

In 2011 werd een internationaal onderzoek gestart om de verspreiding van radionucliden vanuit Fukushima in de Stille Oceaan in kaart te brengen. Uit dit onderzoek blijkt dat de strontiumniveaus rond het ongevalsgebied niet zo snel dalen als verwacht. Maar waar deze niveaus precies zouden moeten zijn en waarom ze nog steeds niet onder controle zijn is een ingewikkelde zaak.

Niemand wist wat men kon verwachten dus terwijl de radioactieve strontiumniveaus afnemen zijn ze nog lang niet terug op het niveau van vóór de ramp. Dit suggereert dat er nog steeds bronnen van radioactief strontium zijn. Dit kunnen de individuele tanklekkages zijn die vooral de eerste paar jaar na 2011 zichtbaar waren. Ook de grondwaterstroom van vervuild water naar de oceaan zal een bron van radioactief strontium kunnen zijn.

Dit onderzoek is van groot belang omdat overtollige niveaus van strontium en andere radioactieve elementen een bedreiging vormen voor mensen en zeedieren. Op dit punt is overigens het vrijkomen van cesium de grootste zorg.

Strontium gedraagt zich net als calcium, het wordt een “botzoekend” element genoemd. Als zodanig heeft het een vrij lange biologische halfwaardetijd. Dat wil zeggen de tijd die het wordt vastgehouden in menselijke en mariene organismes bedraagt meerdere jaren.

Het grootste risico voor mensen is dus de opname van besmette mariene organismes en de ophoping van radioactief strontium in onze botten. Gelukkig was de aanvankelijke uitstoot van radioactief strontium veel kleiner dan de cesiumisotopen. Bovendien zijn tot op heden de niveaus van 90Sr in zeevruchten voor de kust van Japan veel kleiner en dus minder zorgwekkend dan voor cesium.

Weetjes

De eerste grootschalige toepassing van strontium vond plaats in de bietsuikerindustrie net voor de Eerste Wereldoorlog. Destijds werd elk jaar meer dan 100.000 ton strontiumhydroxide gebruikt in het kristallisatieproces van suiker.

Bijna alle strontiumverbindingen worden verwerkt uit het mineraal celestiet. Omdat celestiet vaak ook barium en calcium bevat (waarvan de eigenschappen vergelijkbaar zijn met die van strontium), waardoor het scheidingsproces wordt bemoeilijkt, moet ruwe celestiet vaak meer dan 90% strontiumsulfaat bevatten om de winning aantrekkelijk te maken

Strontium-89 is het actieve ingrediënt in een radiofarmaceuticum dat wordt gebruikt bij patiënten met uitgezaaide botkanker. Het strontium werkt als calcium en wordt opgenomen in de botgebieden met een verhoogde osteogenese. Hierdoor kan straling zich concentreren op het kankergebied.

Strontiumchloride is een actief ingrediënt dat wordt gebruikt in tandpasta’s voor gevoelige tanden. Sommige merken bevatten tot 10% totaal strontiumchloride-hexahydraat per gewicht.

Strontiumtitanaat heeft een extreem hoge brekingsindex en een optische dispersie die groter is dan die van diamant. Het is erg zacht maar toch wordt het soms wel toegepast als edelsteen.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum

Laatste update: 2021-05-30