periodiek systeem

Thulium

Wat is Thulium?

Thulium heeft atoomnummer 69 en symbool Tm. Het behoort tot de zeldzame aardmetalen. Thulium werd in 1789 door de chemicus Per Theodor Cleve geïsoleerd. Het was dezelfde methode als waarmee ook de elementen terbium, erbium en lanthaan werden geïsoleerd. Het duurde tot 1911 alvorens men thulium in pure vorm wist te zuiveren. Thulium is een zeldzaam en duur element dat tot de groep van de lanthaniden behoort.

Gegevens

Tabel 1 – gegevens element Thulium
Symbool Tm
Volledige naam Thulium
Atoomnummer 69
Atoommassa (g.mol-1 ) 168,934
Groep Lanthaniden
Elektronegativiteit (Pauling) 1,2
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 9,3
Smeltpunt (°C) 1545
Kookpunt (°C) 1947
Vanderwaalstraal (nm)
Ionstraal (nm)
Isotopen 1
Elektronenconfiguratie [Xe]4f136s2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 595,3
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1160,7
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 2284
Standaard potentiaal (V) -2,28
Ontdekt door Per Teodor Cleve in 1879

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 69 Thulium
elektronenschilconfiguratie van 69 Thulium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Eigenschappen, isotopen en verbindingen

Thulium is taai en buigzaam en het heeft een zilverwitte kleur. Het element is bij kamertemperatuur vast. Het heeft een kookpunt van 1947 °C en een smeltpunt van 1545 °C. In vloeibare vorm is het vluchtig en het vervaagt bij blootstelling aan de lucht en aan water. Het isotoop met de grootste halfwaardetijd is Tm-69. Er zijn 5 isotopen bekend: 170Tm, 171Tm, 169Tm, 178Tm en 167Tm.

Het element reageert met zoutzuur, halogenen, metalen en niet-metalen en vormt verbindingen als trimedoxinebromide, thuliumnitride en anderen. Als thulium reageert met chalcogenen als astatine, jodium, broom, chloor en fluor dan ontstaan er chalcogeniden. Deze elementen hebben allemaal vergelijkbare eigenschappen. De verbindingen hebben allemaal een gele of witte kleur. Thuliumhydroxide en waterstofgas ontstaan als water reageert met thuliumdichloride. Het enige oxide van thulium is thuliumoxide.

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
69 Thulium 169 Tm 168,934211 100

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element thulium
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
146Tm 145,96643 240 ms
147Tm 146,96096 0,58 s
148Tm 147,95784 0,7 s
149Tm 148,95272 0,9 s
150Tm 149,94996 3 s
151Tm 150,94548 4,17 s
152Tm 151,94442 8,0 s
153Tm 152,94201 1,48 s
154Tm 153,94156 8,1 s
155Tm 154,93919 21,6 s
156Tm 155,93898 83,8 s
157Tm 156,93697 3,63 min
158Tm 157,93698 3,98 min
159Tm 158,93498 9,13 min
160Tm 159,93526 9,4 min
161Tm 160,93355 30,2 min
162Tm 161,93399 21,70 min
163Tm 162,93265 1,810 uur
164Tm 163,93356 2,0 min
165Tm 164,93243 30,06 uur
166Tm 165,93355 7,70 uur
167Tm 166,93285 9,25 dagen
168Tm 167,93417 93,1 dagen
170Tm 169,93580 128,6 dagen
171Tm 170,93642 1,92 jaar
172Tm 171,93840 63,6 uur
173Tm 172,93960 8,24 uur
174Tm 173,94217 5,4 min
175Tm 174,94384 15,2 min
176Tm 175,94699 1,85 min
177Tm 176,94904 90 s
178Tm 177,95264 30 s
179Tm 178,95534 20 s

Voorkomen, geschatte reserves & extractietechnieken

Thulium wordt gevonden in landen als de Verenigde Staten, Tanzania, India, Groenland en Australië. De grootste afzettingen bevinden zich in China. Brazilië, Rusland en China zijn de grootste producenten. De totale wereldreserve wordt geschat op 100.000 ton. Het element komt niet vrij in de natuur voor maar alleen in mineralen die ook gadolinium en yttrium bevatten. Het komt ook voor in mineralen als euxeniet, xenotiem, monaziet en gadoliniet. De belangrijkste extractiemethodes zijn solvent extractie en ionenuitwisseling. Ook reductie met calcium wordt toegepast.

Commerciële toepassingen

Thulium wordt toegepast in de meteorologie en medicijnen. Ook wordt het gebruikt in röntgenapparaten, stralingsmeters en lasers. Röntgenapparaten die thulium bevatten zijn licht en draagbaar. Een van de isotopen, Tm-170, wordt gebruikt in de brachytherapie (inwendige bestraling bijvoorbeeld bij prostaat-, huid- en borstkanker). Brachytherapie wordt vaak samen gebruikt met chemotherapie.

Er zijn geen commercieel interessante verbindingen van thulium bekend. Thulium is duur en het werd voornamelijk voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Het element wordt soms toegevoegd aan boogverlichting en aan hoge-temperatuur supergeleiders.

Gezondheid & milieueffecten

Thulium heeft geen biologische functie in het menselijk lichaam. Oplosbare zouten van thulium kunnen het metabolisme versnellen. Onoplosbare zouten zijn niet giftig en veilig terwijl oplosbare zouten licht giftig zijn. Het element is niet gevaarlijk voor planten en dieren en het wordt dus als onschadelijk oor het milieu beschouwd.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum