periodiek systeem

Kwik

In zijn glanzende, snel bewegende vloeibare vorm ziet kwik er mooi uit maar raak het niet aan! Het kan zeer giftig zijn voor mensen.

Het atoomsymbool Hg komt van het Griekse “hydrargyrum” en dat betekent “vloeibaar zilver”. Vanwege zijn vloeibaarheid staat het ook bekend als kwikzilver. Het is vernoemd naar de snelst bewegende planeet in ons zonnestelsel. Kwik is al eeuwen bekend bij de mensheid. Er zijn bewijzen gevonden voor het gebruik ervan in China, India en Egypte en er zijn sporen van kwik gevonden in 3500 jaar oude Egyptische graven.

Kwik is een erg giftig element. Het kan het lichaam binnendringen via een open wond of door het in te ademen. Het kan dan schade aanrichten aan de zenuwen, lever en nieren. Daarnaast kunnen er nog andere symptomen optreden.

Ondanks zijn giftige eigenschappen kan kwik nog steeds nuttig zijn voor ons. Het element geleidt elektriciteit en het wordt daarom wel gebruikt in elektrische schakelaars van thermostaten en bepaalde soorten alarmklokken. Kwik is voor de meesten het best zichtbaar in fluorescentielampen (TL en spaarlampen) waar kwikdamp een van de gebruikte chemicaliën is.

Vanwege de hoge dichtheid wordt kwik gebruikt in thermometers, barometers en andere wetenschappelijke instrumenten. Om veiligheidsredenen is het gebruik van kwik in thermometers en barometers voor consumenten in Nederland verboden.

Chemische gegevens

Symbool Hg
Volledige naam Kwik
Atoomnummer 80
Atoommassa (g.mol-1 ) 200,59
Groep transitie metaal
Elektronegativiteit (Pauling) 2,00
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 13,5336
Smeltpunt (°C) -38,83
Kookpunt (°C) 356,73
Vanderwaalsstraal (nm) 0,155
Ionstraal (nm) 0,11 (+2)
Isotopen 7 stabiele isotopen
Elektronenschil [Xe]4f145d106d2
Elektronen per schil 2, 8, 18, 32, 18, 2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1007,1
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1810
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 3300
Standaard potentiaal (V) +0,854 (Hg2+/Hg)
Ontdekt door: vóór 1500 v. Christus door de oude Egyptenaren

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
80 Kwik 196 Hg 195,965815 0,15
198 Hg 197,966752 9,97
199 Hg 198,968262 16,87
200 Hg 199,968309 23,10
201 Hg 200,970285 13,18
202 Hg 201,970626 29,86
204 Hg 203,973476 6,87

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element Kwik
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
173Hg 172,99724 1,1 ms
174Hg 173,99286 2,0 ms
175Hg 174,99142 10,8 ms
176Hg 175,98735 20,4 ms
177Hg 176,98628 127,3 ms
178Hg 177,98248 0,269 s
179Hg 178,98183 1,09 s
180Hg 179,97826 2,58 s
181Hg 180,97781 3,6 s
182Hg 181,97469 10,83 s
183Hg 182,97445 9,4 s
184Hg 183,97171 30,6 s
185Hg 184,97189 49,1 s
186Hg 185,96936 1,38 min
187Hg 186,96981 1,9 min
188Hg 187,96757 3,25 min
189Hg 188,96819 7,6 min
190Hg 189,96632 20,0 min
191Hg 190,96715 49 min
192Hg 191,96563 4,85 uur
193Hg 192,96666 3,80 uur
194Hg 193,96543 444 jaar
195Hg 194,96672 10,53 uur
197Hg 196,96721 64,14 uur
203Hg 202,97287 46,595 dagen
205Hg 204,97607 5,14 min
206Hg 205,97751 8,15 min
207Hg 206,98259 2,9 min
208Hg 207,98594 42 min
209Hg 208,99104 37 s
210Hg 209,99451 10 min

Bohr – Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 80 Kwik
elektronenschilconfiguratie van 80 Kwik

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Extraheren van goud

Kwik wordt meestal aangetroffen in de vorm van kwiksulfiet, zijn gewone erts. Kwik komt zelden in zuivere vorm voor. Om zuiver kwik te extraheren wordt het erts vermalen en verwarmd tot een temperatuur van ongeveer 580 °C met de daarbij aanwezige zuurstof. Kwikdamp ontsnapt uit de ertsen en er komt ook zwaveldioxide (SO2) vrij. Het metaal wordt gecondenseerd en gewassen met salpeterzuur (HNO3) om het te zuiveren en vervolgens wordt het gedestilleerd.

Kwik kan legeringen vormen met goud, zilver, zink en cadmium. Deze legeringen worden amalgamen genoemd, Door die amalgamen kan kwik worden gebruikt om goud uit gesteente te winnen. Als kwik in contact komt met goud lost het goud op in het kwik en worden de twee door middel van destillatie weer gescheiden.

Kwik kan ook verbindingen vormen met andere elementen. Een van die verbindingen, kwiknitraat, speelde een belangrijke rol bij de term “zo gek als een hoedenmaker”.

Kwik werd gebruikt bij het maken van hoeden van dierenhuiden. In de 18de eeuw gebruikte men kwiknitraat om de pelzen schoon te maken voordat ze tot hoeden werden verwerkt.

Men ontdekte dat een groot deel van de mensen die met kwiknitraat werkten uiteindelijk een hersenbeschadiging opliepen. De term “zo gek als een hoedenmaker” komt dus eigenlijk door de blootstelling aan kwik.

Andere veel voorkomende kwikverbindingen zijn onder meer kwikchloride (HgCl2). Dit is een zeer giftig zout dat ooit werd gebruikt al wonddesinfectiemiddel. Een ander voorbeeld is kwikchloride maar dan in de vorm van Hg2Cl2. Deze verbinding is beter bekend als kalomel, een antisepticum dat wordt gebruikt om bacteriën te doden. Kwiksulfide (HgS) wordt gebruikt om een rood verfpigment genaamd vermiljoen te maken. Kwikoxide (HgO) wordt gebruikt in kwikbatterijen.

Weetjes

  • Paleolithische schilders gebruikten 30.000 jaar geleden vermiljoen om de grotten in Spanje en Frankrijk te versieren.
  • Alchemisten dachten vroeger dat kwik in combinatie met andere metalen in goud kon worden omgezet.
  • Tot het begin van de 20ste eeuw was kwik het belangrijkste behandelingsmiddel voor syfilis. Het werd gebruikt in de vorm van pillen, kalomel, zalven en stoombaden. De bijwerkingen van deze giftige behandelingen waren onder andere tandverlies, zweren, neurologische schade en zelfs de dood.
  • Kwik is 13,6 keer zwaarder dan hetzelfde volume water.
  • Ko-Hung, een belangrijke Chinese alchemist uit de vierde eeuw, probeerde kwik op de voeten van mensen te smeren. Hij geloofde namelijk dat ze hierdoor over water konden lopen. Hij plaatste het ook over een drempel om dieven weg te houden en hij probeerde het zelfs met frambozensap te combineren in de hoop dat het oudere mannen zou helpen om kinderen te verwekken.
  • De korst van de Aarde bestaat voor ongeveer 0,5 ppm uit kwik. Het is daarmee schaarser dan uranium maar het komt meer voor dan goud of zilver.
  • De Romeinen exploiteerden kwikmijnen als strafinrichtingen voor criminelen en slaven. Zoals te verwachten was de levensduur van de gevangen kort vanwege de grote kans op vergiftiging.
  • Kwik is het enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum