periodiek systeem

Palladium

Palladium is een zilverkleurig glanzend element dat witgoud zijn kleur geeft. Het is een cruciale component in brandstofcellen en katalysatoren.

Palladium is in 1803 ontdekt en vernoemd naar de asteroïde Pallas. Het is zeldzamer dan goud of platina. Palladium wordt gewonnen in de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika en Rusland. Dat laatste land is ’s werelds grootste producent.

Palladium is een van de zes elementen van de platinagroep. De andere elementen zijn platina, rhodium, ruthenium, osmium en iridium. Deze metalen zijn allemaal uitstekende katalysatoren. Dit zijn stoffen die de snelheid van chemische reacties versnellen zonder daarbij zelf worden verbruikt.

Chemische gegevens

Tabel 1 – eigenschappen element Palladium
Symbool Pd
Volledige naam Palladium
Atoomnummer 46
Atoommassa (g.mol-1 ) 106,4
Groep transitiemetalen
Elektronegativiteit (Pauling) 2,20
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 12,02
Smeltpunt (°C) 1555
Kookpunt (°C) 2960
Vanderwaalsstraal (nm) 0,163
Ionstraal
Isotopen 5 stabiel
Elektronenschil [Kr]4d10
Elektronen per schil 2, 8, 18
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 804,4
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1870
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 3177
Standaardpotentiaal (V) +0,85 (Pd2+/Pd)
Ontdekt door: 1802 door William Hyde Wollaston

Isotopen

Tabel 2 – isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
46 Palladium 102 Pd 101,905608 1,02
104 Pd 103,904035 11,14
105 Pd 104,905084 22,33
106 Pd 105,903483 27,33
108 Pd 107,903894 26,46
110 Pd 109,905152 11,72

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element Palladium
Nuclide Isotopische massa (u) Halfwaardetijd
91Pd 90,94911 10 ms
92Pd 91,94042 1,1 s
93Pd 92,93591 1,07 s
94Pd 93,92877 9,0 s
95Pd 94,92469 10 s
96Pd 95,91816 122 s
97Pd 96,91648 3,10 min
98Pd 97,91272 17,7 min
99Pd 98,91176 21,4 min
100Pd 99,90850 3,63 dagen
101Pd 100,9082 8,47 uur
103Pd 102,9060 16,991 dagen
107Pd 106,9051 6,5 × 106 jaar
109Pd 108,9059 13,7012 uur
111Pd 110,9076 23,4 min
112Pd 111,9073 21,03 uur
113Pd 112,9101 93 s
114Pd 113,9103 2,42 min
115Pd 114,9136 25 s
116Pd 115,9141 11,8 s
117Pd 116,9178 4,3 s
118Pd 117,9189 1,9 s
119Pd 118,9231 0,92 s
120Pd 119,9246 0,5 s
121Pd 120,9288 400 ms
122Pd 121,9305 300 ms
123Pd 122,9349 200 ms
124Pd 123,9368 100 ms

Bohr – Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 46 Palladium
elektronenschilconfiguratie van 46 Palladium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Zeldzaam metaal

Palladium werd in 1803 voor het eerst geïsoleerd door de Engelse chemicus William Hyde Wollaston die kort daarna ook het element rhodium zou ontdekken. Wollaston ontdekte palladium door platina op te lossen in een mengsel van salpeterzuur en zoutzuur en op te merken dat er een tweede element achterbleef.

In plaats van simpelweg zijn vondst te rapporteren maakte Wollaston er een spelletje van: hij zette wat te koop bij een Londense mineralenhandelaar en adverteerde de eigenschappen van het nieuwe metaal op strooibiljetten in de stad. Een andere chemicus, Richard Chenevix verklaarde dat het nieuwe metaal een hoax was maar Wollaston lachte het laatst. In 1805 beschreef hij palladium voor de Royal Society of London en onthulde hij pas aan het eind van zijn toespraak dat hij de ontdekker was van het element.

Pallas dankt zijn naam aan de asteroïde Pallas, de op een na grootste asteroïde in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter, die net was ontdekt in 1802. De asteroïde zelf is vernoemd naar de oude Griekse godin Pallas Athena.

Palladium is een zacht metaal dat niet oxideert aan de lucht. Het is daarom een populair metaal voor sieraden. Sinds 1989 wordt palladium echter voornamelijk gebruikt in katalysatoren van auto’s. Als de motor van een auto brandstof verbrandt dan is die reactie niet compleet. Voordat er katalysatoren werden ontwikkeld ontsnapten allerlei nare verbindingen, waaronder onverbrande koolwaterstoffen en stikstofoxiden, via de uitlaat de auto.

Een katalysator is een buisachtige structuur, meestal keramiek, bedekt met palladium (of platina, of rhodium, die vergelijkbare eigenschappen hebben). De uitlaatgassen van de motor gaan door deze structuren heen en reageren onderweg met de nanodeeltjes van het palladium.

Het ongewenste molecuul kleeft aan het nanodeeltje en er wordt iets anders van gemaakt. De bindingen van het molecuul worden als het ware verbroken. Wat er uiteindelijk overblijft is voornamelijk water en kooldioxide

Het vinden van palladium is een grote uitdaging. Alle zes de platinagroep elementen bij elkaar vormen slechts 0,005 ppm in de aardkorst. De meeste platinagroep elementen worden aangetroffen in ertsafzettingen die ontstaan door de afkoeling van magma uit het binnenste van de Aarde.

Weetjes

Palladium kan tot 900 keer zijn volume aan waterstof absorberen. Vanwege deze eigenschap wordt palladium gebruikt om waterstof op te slaan en te filteren.

Palladium is biologisch relatief inactief maar het kan wel bij sommige mensen tot allergische reacties leiden. Mensen met een nikkelallergie hebben ook een verhoogd risico op een palladiumallergie.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum

%d bloggers liken dit: