periodiek systeem

Praseodymium

Wat is Praseodymium?

Praseodymium heeft atoomnummer 59 en symbool Pr. Het metaal werd in 1885 ontdekt door de Duitse chemicus Carl Auer von Welsbach. Het element werd in 1931 in redelijk zuivere vorm geïsoleerd. Tegenwoordig wordt het element gewonnen uit bastnasiet en monaziet zand. De belangrijkste vindplaatsen zijn de Verenigde Staten en China. De belangrijkste producenten van praseodymium zijn Brazilië, China en Rusland. De wereldvoorraad praseodymium wordt geschat op ongeveer 2 miljoen ton.

Gegevens

 

Tabel 1 – gegevens element Praseodymium
Symbool Pr
Volledige naam Praseodymium
Atoomnummer 59
Atoommassa (g.mol-1) 140,907
Groep Lanthaniden
Elektronegativiteit (Pauling) 1,13
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °) 6,8
Smeltpunt (°C) 931
Kookpunt (°) 3512
Vanderwaalstraal (nm)
Ionstraal (nm) 0,101 (+3)
Isotopen 1
Elektronenconfiguratie [Xe]4f36s2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 522
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1016
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 2082,4
Vierde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 3752
Vijfde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 5534
Standaard potentiaal (V) -2,47
Ontdekt door von Welsbach in 1885

Praseodymium wordt geïsoleerd met behulp van solventextractie en ion exchange. Het wordt ook met behulp van calciumreductie uit samarium(III)chloride gewonnen. Praseodymium is een erg reactief element en het komt niet vrij voor in de natuur.

Praseodymium is gematigd giftig, het heeft een zilverachtige kleur en het is een taai en kneedbaar element. Praseodymium is paramagnetisch. Er zijn 38 radio-isotopen bekend en het kan verbindingen vormen met bromides, fluorides, oxides en anderen. Bekende isotopen zijn praseodymium-141, praseodymium-142 en praseodymium-144 dat een halfwaardetijd heeft van slechts 7,2 minuten.

Bij kamertemperatuur is praseodymium een vaste stof maar het reageert snel in water. Net zoals andere zeldzame aardmetalen moet praseodymium afgesloten in plastic of ondergedompeld in minerale olie worden bewaard. Praseodymium is ontvlambaar in de vorm van rook, stof en poeder. Het vormt met verdunde zuren en water, waterstofgas.

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 59 Praseodymium
elektronenschilconfiguratie van 59 Praseodymium

CC BY-SA 2.0 ukLink

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
59 Praseodymium 141 Pr 140,907648 100

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element praseodymium
Nuclide Isotopische massa (u) Halfwaardetijd
121Pr 120,95536 600 ms
122Pr 121,95181 500 ms
123Pr 122,94596 800 ms
124Pr 123,94296 1,2 s
125Pr 124,93783 3,3 s
126Pr 125,93531 3,12 s
127Pr 126,93083 4,2 s
128Pr 127,92879 2,84 s
129Pr 128,92510 32 s
130Pr 129,92359 40,0 s
131Pr 130,92026 1,50 min
132Pr 131,91926 1,49 min
133Pr 132,91633 6,5 min
134Pr 133,91571 ± 11 min
135Pr 134,91311 24 min
136Pr 135,91269 13,1 min
137Pr 136,91070 1,28 uur
138Pr 137,91075 1,45 min
139Pr 138,90893 4,41 uur
140Pr 139,90907 3,39 min
142Pr 141,91004 19,12 uur
143Pr 142,91081 13,57 dagen
144Pr 143,91330 17,28 min
145Pr 144,91451 5,984 uur
146Pr 145,91764 24,15 min
147Pr 146,91899 13,4 min
148Pr 147,92213 2,29 min
149Pr 148,92372 2,26 min
150Pr 149,92667 6,19 s
151Pr 150,92831 18,90 s
152Pr 151,93150 3,63 s
153Pr 152,93384 4,28 s
154Pr 153,93752 2,3 s
155Pr 154,94012 1 s
156Pr 155,94427 500 ms
157Pr 156,94743 300 ms
158Pr 157,95198 200 ms
159Pr 158,95550 100 ms

Toepassingen

Het kent verschillende industriële toepassingen. Zo wordt het gebruikt om metalen sterker te maken. Verbindingen van praseodymium worden gebruikt om glas en email te kleuren en infrarode straling te blokkeren. Praseodymium kan ook gebruikt worden als een oxidatiekatalysator. Soms worden kleine hoeveelheden toegevoegd aan vuursteentjes die in aanstekers zitten. Praseodymium komt ook voor in huishoudelijke apparatuur, spaarlampen en fluorescentielampen.

Gezondheid & Gevaren

Het element heeft geen biologische rol. De onoplosbare zouten van praseodymium zijn niet giftig en de oplosbare zouten zijn licht giftig bij inname. Ze kunnen irritatie aan ogen en huid veroorzaken. Langdurige blootstelling aan praseodymiumgassen kan wel leiden tot longembolie.

Vanuit de aardolie verwerkende industrie komt er praseodymium vrij en dit kan zich ophopen in waterbodems en grond. Het leidt tot een toenemend risico voor de voortplanting en het kan blijvende schade aan celmembranen veroorzaken. Daarnaast heeft het een negatieve werking op het zenuwstelsel.

Opname door de huid is onwaarschijnlijk maar inademing kan leiden tot irritatie van de bovenste luchtwegen. Inademing en blootstelling aan grote hoeveelheden kan leiden tot bronchitis, emfyseem en astma. Bij verandering van het gezichtsvermogen of irritatie moet onmiddellijk een arts geraadpleegd worden. Er is geen antistof beschikbaar. Resten praseodymium moeten in gesloten containers worden bewaard en afgevoerd.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum