periodiek systeem

Lutetium

Wat is Lutetium?

Lutetium is het laatste element in het rijtje lanthaniden, de zeldzame aardmetalen. Lutetium is vernoemd naar lanthanium, het eerste element van de serie. Deze elementen hebben allemaal veel eigenschappen met elkaar gemeen. Lutetium is het laatste element van de lanthaniden en dus ook het element met de grootste dichtheid in deze groep.
Lutetium maakt deel uit van de d-blok in het periodiek systeem, de andere lanthaniden bevinden zich in het f-blok. Lutetium is oplosbaar in water en het vormt met watermoleculen een verbinding.

Lutetium heeft atoomnummer 71 en symbool Lu. Het werd in 1907 onafhankelijk van elkaar ontdekt in Frankrijk, Oostenrijk en Amerika ontdekt.

Gegevens

 

Tabel 1 – gegevens element Lutetium
Symbool Lu
Volledige naam Lutetium
Atoomnummer 71
Atoommassa (g.mol-1 ) 194,967
Groep Lanthaniden
Elektronegativiteit (Pauling) 1,2
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 9,7
Smeltpunt (°C) 1663
Kookpunt (°C) 3395
Vanderwaalstraal (nm)
Ionstraal (nm)
Isotopen 34, waarvan 33 radioactief
Elektronenconfiguratie [Xe]4f145d16s2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 522,7
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1339
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 2022,29
Standaard potentiaal (V) -2,25
Ontdekt door Georges Urbain en Carl Auer von Welsbach in 1907

Bohr – Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 71 Lutetium
elektronenschilconfiguratie van 71 Lutetium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Uiteindelijk werd bepaald dat de ontdekking in Frankrijk door Georges Urbain net wat eerder was dan de andere twee en kreeg hij de eer van de ontdekking. Hij noemde het element Lutecium. In 1949 werd de spelling een beetje veranderd en werd het lutetium. Eerdere sporen van het element werden ook aangetroffen in het mineraal ytterbia maar het werd als een onafhankelijk element benoemd. Voorheen dacht men dat het mineraal ytterbia volledig uit het element ytterbium bestond.

Een lutetiumatoom heeft 71 elektronen. Tijdens een chemische reactie zullen de twee elektronen die het verst van de kern zijn verwijderd en het d5 elektron worden verwijderd. Een van de eigenaardigheden van de lanthaniden is dat de grootte van het atoom afneemt naarmate het atoomnummer toeneemt. Dit betekent dat lutetiumaromen kleiner zijn dan alle andere lanthaniden.

Lutetium heeft een zilverwitte kleur en het is bestand tegen corrosie. In de natuur komen er twee isotopen voor: 175Lu en 176Lu. Het eerste isotoop is stabiel en het tweede isotoop heeft een halfwaardetijd van maar liefst 3,78 * 1010 jaar. Door mensen zijn er 32 verschillende isotopen van lutetium gemaakt. Deze variëren in massa van 149,973 tot 183,961. De radioactieve isotopen van lutetium hebben een halfwaardetijd van minder dan 9 dagen waarvan de meeste een halfwaardetijd hebben van minder dan een half uur.

Toepassingen

Lutetium is zeldzaam en duur en het wordt daarom ook niet veel gebruikt. Lutetium komt in kleine hoeveelheden voor samen met de andere zeldzame aardmetalen maar het is lastig om het element te scheiden. Enkele radioactieve isotopen worden in de nucleaire technologie toegepast om de leeftijd van meteorieten te bepalen.

Lutetium komt vaak samen voor met yttrium en het mengsel wordt gebruikt als katalysator in verschillende reacties maar ook in metaallegeringen.
Een van de isotopen van lutetium wordt ook gebruikt bij de behandeling van tumoren. Lutetium kan ook gebruikt worden in raffinaderijen bij het kraakproces van aardolie. Polymerisatiereacties en hydrogeneringen.

Winning

De belangrijkste gebieden waar lutetium kan worden gewonnen bevinden zich in Australië, Sri Lanka, India, Brazilië, de Verenigde Staten en China. De wereldvoorraad lutetium wordt geschat op ongeveer 200.000 ton. De jaarlijkse productie bedraagt ongeveer 10 ton. Het wordt voornamelijk in de vorm van lutetiumoxide gewonnen.

Gezondheid

Lutetium wordt in de vorm van lutetiumfluoride gebruikt en dit is gevaarlijk bij inademing. Het zuivere lutetium wordt ingeslikt dan leidt dit tot milde vergiftingsverschijnselen. De oplosbare zouten van lutetium zijn niet giftig. Net zoals andere zeldzame aardemetalen is lutetium niet erg gevaarlijk. Dat geldt niet voor verbindingen met lutetium. Metaalstof van het element is explosief en licht ontvlambaar. Lutetium zelf vormt geen gevaar voor plant en dier.

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
71 Lutetium 175 Lu 174,940768 97,41
176 Lu 175,942682 2,59

Radioisotopen

Tabel 3 – isotopen element lutetium
Nuclide Isotopische massa (u) Halfwaardetijd
150Lu 149,97323 43 ms
151Lu 150,96758 80,6 ms
152Lu 151,96412 650 ms
153Lu 152,95877 0,9 s
154Lu 153,95752 1 s
155Lu 154,95431 68,6 ms
156Lu 155,95303 494 ms
157Lu 156,95009 6,8 s
158Lu 157,94931 10,6 s
159Lu 158,94663 12,1 s
160Lu 159,94603 36,1 s
161Lu 160,94357 77 s
162Lu 161,94328 1,37 min
163Lu 162,94118 3,97 min
164Lu 163,94134 3,14 min
165Lu 164,93940 10,74 min
166Lu 165,93986 2,65 min
167Lu 166,93827 51,5 min
168Lu 167,93874 5,5 min
169Lu 168,93765 34,06 uur
170Lu 169,93847 2,012 dagen
171Lu 170,93791 8,24 dagen
172Lu 171,93908 6,70 dagen
173Lu 172,93893 1,37 jaar
174Lu 173,94033 3,31 jaar
175Lu 174,94077 stabiel
176Lu 175,94268 38,5 * 109 jaar
177Lu 176,94375 6,6475 dagen
178Lu 177,94595 28,4 min
179Lu 178,94732 4,59 uur
180Lu 179,94988 5,7 min
181Lu 180,95197 3,5 min
182Lu 181,95504 2,0 min
183Lu 182,95757 58 s
184Lu 183,96091 20 s

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum

%d bloggers liken dit: