periodiek systeem

Roentgenium

Herkomst woord

Roentgenium is vernoemd naar de ontdekker van de röntgenstralen, chemicus Wilhelm Conrad Röentgen

Chemische gegevens

Tabel 1 – gegevens van Roentgenium
Symbool Rg
Volledige naam Roentgenium
Atoomnummer 111
Atoommassa (g.mol-1 ) 281
Groep transitiemetalen
Elektronegativiteit (Pauling)
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 28,7 (berekend)
Smeltpunt (°C)
Kookpunt (°C)
Vanderwaalsstraal (nm)
Ionstraal
Isotopen
Elektronenschil [Rn]5f146d97s2
Elektronen per schil 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1020
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 2070
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 3080
Ontdekt door: 1994, Gesellschaft für Schwerionenforschung

Bohr-Rutherford diagram

 

elektronenschilconfiguratie van 111 Roentgenium
elektronenschilconfiguratie van 111 Roentgenium

 

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
271Ds 271,14606 210 ms
273Ds 273,14886 0,17 ms
277Ds 277,15565 5 s
279Ds 279,15886 0,18 s
281Ds 281,16206 9,6 s

Ontdekking

Element 111 is eind 1994 ontdekt door een team dat werd geleid door Peter Armbruster en Gottfried Münzenber van het Gesellschaft fur Schwerionenforschung. Ze maakten 3 atomen 272 Rg.

Eigenschappen van Roentgenium

Roentgenium is een kunstmatig en radioactief element waar nauwelijks wat over bekend is. Het is geclassificeerd als een metaal en men neemt aan dat het bij kamertemperatuur vast is.
Van 7 isotopen van Roentgenium is de halfwaardetijd bekend. Het meest stabiele isotoop is 281Rg dat een halfwaardetijd van 26 seconden heeft. Dit isotoop vervalt door middel van natuurlijke splijting.

Bronnen van Roentgenium

Roentgenium wordt kunstmatig gemaakt. Het team dat het element ontdekte bombardeerde bismut-atomen met nikkel-ionen. Ze deden dit in een lineaire deeltjesversneller.
De atoommassa voor door mensen gemaakte transuranium elementen is gebaseerd op he langstlevende isotoop. Die atoommassa’s zijn altijd onder voorbehoud want men kan wellicht een nieuw isotoop maken met een langere halfwaardetijd.

Gebruik van Roentgenium

Er zijn slechts een paar atomen Roentgenium geproduceerd dus buiten wetenschappelijk onderzoek zijn er geen toepassingen bekend voor dit element.