periodiek systeem

Ytterbium

Wat is Ytterbium?

Ytterbium heeft atoomnummer 70 en symbool Yb. Het is een in de natuur voorkomend chemisch element dat sinds ongeveer 1840 bekend is.

Gegevens

 

Tabel 1 – gegevens element Ytterbium
Symbool Yb
Volledige naam Ytterbium
Atoomnummer 70
Atoommassa (g.mol-1 ) 173,04
Groep Lanthaniden
Elektronegativiteit (Pauling) 1,1
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 7
Smeltpunt (°C) 822
Kookpunt (°C) 1196
Vanderwaalstraal (nm)
Ionstraal (nm)
Isotopen 29, waarvan 22 radioactief
Elektronenconfiguratie [Xe]4f146s2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 602,4
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1172,3
Derde Ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 2472,3
Standaard Potentiaal (V) -2,27
Ontdekt door Jean de Marignac in 1878

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 70 Ytterbium
elektronenschilconfiguratie van 70 Ytterbium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
70 Ytterbium 168 Yb 167,933894 0,13
170 Yb 169,934759 3,04
171 Yb 170,936322 14,28
172 Yb 171,936378 21,83
173 Yb 172,938207 16,13
174 Yb 173,938858 31,83
176 Yb 175,942568 12,76

radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element ytterbium
Nuclide Isotopische massa (u) Halfwaardetijd
148Yb 147,96742 250 ms
149Yb 148,96404 0,7 s
150Yb 149,95842 700 ms
151Yb 150,95540 1,6 s
152Yb 151,95029 3,04 s
153Yb 152,94948 4,2 s
154Yb 153,94639 0,409 s
155Yb 154,94578 1,793 s
156Yb 155,94281 26,1 s
157Yb 156,94262 38,6 s
158Yb 157,93986 1,49 min
159Yb 158,94005 1,67 min
160Yb 159,93755 4,8 min
161Yb 160,93790 4,2 min
162Yb 161,93576 18,87 min
163Yb 162,93633 11,05 min
164Yb 163,93448 75,8 min
165Yb 164,93528 9,9 min
166Yb 165,93388 56,7 uur
167Yb 166,93495 17,5 min
169Yb 168,93519 32,026 dagen
175Yb 174,94127 4,185 dagen
177Yb 176,94526 1,911 uur
178Yb 177,94664 74 min
179Yb 178,95017 8,0 min
180Yb 179,95233 2,4 min
181Yb 180,95615 1 min

Eigenschappen

Het element heeft een atoommassa van 173. Ytterbium heeft een smeltpunt van 809 °C en een kookpunt van 1196 °C. Het element heeft een dichtheid van 6,9 gram * cm-3 . Bij kamertemperatuur is ytterbium een vaste stof.

Ytterbium is een metaal. Het is buigzaam en kneedbaar en zacht element met een zilverachtige kleur. Het oxideert bij blootstelling aan de lucht en het reageert met minerale zuren. Het behoort tot de zeldzame aardmetalen en het is een lanthanide. Verbindingen met ytterbium zijn redelijk zeldzaam en omvatten o.a. haliden en oxides. Het is een relatief stabiel element maar ytterbium wordt wel in afgesloten containers bewaard om blootstelling aan vocht en lucht te voorkomen.

Ontdekking

Het gadoniliet erts dan in de mijnen en steengroeven rond het dorp Ytterby werd gewonnen moest in zijn basiselementen worden gescheiden. In 1843 lukte het de Zweedse chemicus Carl Gustaf Mosander. Hij scheidde het erts in drie basis elementen die hij erbia, terbia en yttria noemde. De namen erbia en terbia lijken op elkaar en dat geldt ook voor hun chemische en fysische eigenschappen. Mosander moest de namen van twee elementen omdraaien omdat de wetenschappelijke gemeenschap nogal verward was door de overeenkomsten. Die omkering vond plaats in 1877. Ongeveer 10 jaar later deed de Zwitserse chemicus Jean de Marignac enkele proeven en hij realiseerde zich dat het element dat Mosander erbia had genoemd bestond uit twee andere elementen. Het lukte hem om de twee te scheiden. Eentje noemde hij ytterbia en het andere hield de naam erbia. Jean de Marignac kreeg ook de officiële erkenning van de ontdekking van ytterbium.

Extractiemethodes en applicaties

Tegenwoordig wordt ytterbium voornamelijk gewonnen uit zeldzame aardmineralen en dan voornamelijk uit monzonietzand. Winning gebeurt voornamelijk met behulp van ionenuitwisseling. Bij de productie wordt kalium gebruikt want dat reageert met ytterbiumtrichloride. Jaarlijks wordt er ongeveer 50 ton ytterbium geproduceerd. Ytterbium wordt voornamelijk gewonnen in Australië, Sri Lanka, India, Brazilië, China en de Verenigde Staten.

Ytterbium wordt slechts voor enkele toepassingen gebruikt. Het verbetert de mechanische eigenschappen van enkele staalsoorten. Ook wordt ytterbium soms als een doping agent gebruikt in glasvezels waar het zorgt voor de versterking van signalen die door die glasvezels gaan. Draagbare röntgenapparaten maken ook gebruik van bepaalde isotopen van ytterbium.

Biologie, gezondheidseffecten en toxiciteit

Ytterbium heeft voor zover bekend geen biologische rol. Ytterbium kan echter wel huid- en oogirritatie veroorzaken. De verbindingen met ytterbium zijn erg giftig en moeten in afgesloten containers worden bewaard. Ytterbiumstof is explosief en kan brand veroorzaken.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum