periodiek systeem

Telluur

Herkomst naam

Tellurium is afkomstig van het Latijnse woord “Tellus” en dat betekent “aarde”. Tellurium wordt in het Nederlands ook wel Telluur genoemd.

Chemische gegevens

Tabel 1 – gegevens element Tellurium
Symbool Te
Volledige naam Tellurium
Atoomnummer 52
Atoommassa (g.mol-1 ) 127,6
Groep Metalloïde
Elektronegativiteit (Pauling) 2,1
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 6,24
Smeltpunt (°C) 449,5
Kookpunt (°C) 1810
Vanderwaalsstraal (nm) 0,137
Ionstraal 0,221 (-2); 0,089 (+4)
Isotopen 7, waarvan 4 stabiel
Elektronenschil [Kr]4d105s25p4
Elektronen per schil 2, 8, 18, 18, 6
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 869
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1790
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1) 2698
Standaard potentiaal (V)
Ontdekt door: 1782 Müller von Reichenstein

Bohr-Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 52 Telluur
elektronenschilconfiguratie van 52 Telluur

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Ontdekking

Telluur is in 1782 ontdekt door Muller von Reichenstein. Het was de Duitse chemicus Martin Klaproth die het element in 1798 zijn naam gaf.

Eigenschappen van Telluur

Tellurium is een zilverwit metalloïde. In zijn zuivere vorm heeft het een metalen glans. Kristallijn tellurium kan gemakkelijk worden verpulverd. In gesmolten toestand is tellurium corrosief voor koper, ijzer en roestvast staal.
Er zijn 30 isotopen bekend maar dan die 30 komen er 8 in de natuur voor. Het element en zijn verbindingen zijn giftig.

Bronnen van Telluur

Telluur wordt meestal gevonden in calaveriet, het telluride van goud (AuTe2), en gecombineerd met andere metalen.
Het wordt commercieel gewonnen bij het elektrolytisch raffineren van blisterkoper uit anodeslib. Het wordt af en toe in zijn oorspronkelijke staat gevonden. Amorf telluur wordt gemaakt door het neer te slaan uit een oplossing van telluurzuur (H6 TeO6).

Toepassingen van Telluur

Het element is een halfgeleider die in bepaalde richtingen of bij blootstelling aan licht een grotere elektrische geleidbaarheid vertoont.

Telluur wordt vaak gebruikt om de verwerkbaarheid van koper en roestvast staal te verbeteren. Het wordt gebruikt om straalkappen te maken, het wordt toegevoegd aan gietijzer en gebruikt in keramiek. Het toevoegen van telluur aan lood verbetert de sterkte en de hardheid van het metaal en vermindert de corrosie. Veel thermo-elektrische apparaten zijn gemaakt met bismuttelluride. Loodtelluride wordt toegepast in infrarooddetectoren.

Isotopen

Tabel 2 – natuurlijke isotopen en abundanties
Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
52 Tellurium 120 Te 119,904020 0,09
122 Te 121,903047 2,55
123 Te 122,904273 0,89
124 Te 123,902819 4,74
125 Te 124,904425 7,07
126 Te 125,903306 18,84
128 Te 127,904461 31,74
130 Te 129,906223 34,08

Radioisotopen

Tabel 3 – radioisotopen element tellurium
Nuclide Isotopische massa (u) Halfwaardetijd
107Te 106,93501 3,1 ms
108Te 107,92944 2,1 s
109Te 108,92742 4,6 s
110Te 109,92241 18,6 s
111Te 110,92111 19,3 s
112Te 111,91701 2,0 min
113Te 112,91589 1,7 min
114Te 113,91209 15,2 min
115Te 114,91190 5,8 min
116Te 115,90846 2,49 uur
117Te 116,90864 62 min
118Te 117,90582 6,00 d
119Te 118,90640 16,05 uur
121Te 120,90493 19,16 dagen
127Te 126,90522 9,35 uur
128Te 127,90446 2,2 * 1024 jaar
129Te 128,90659 69,6 min
130Te 129,90622 790 * 1018 jaar
131Te 130,90852 25,0 min
132Te 131,90855 3,204 dagen
133Te 132,91095 12,5 min
134Te 133,91136 41,8 min
135Te 134,91645 19,0 s
136Te 135,92010 17,63 s
137Te 136,92532 2,49 s
138Te 137,92922 1,4 s
139Te 138,93473 500 ms
140Te 139,93885 300 ms
141Te 140,94465 100 ms
142Te 141,94908 50 ms

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum

Laatste update: 2021-05-30