periodiek systeem

Renium

Het woord renium is afkomstig van de Latijnse term “Rhenus” en dat betekent “Rijn”. Tot ongeveer 1954 was de officiële schrijfwijze Rhenium.

Chemische gegevens

Symbool Re
Volledige naam Renium
Atoomnummer 75
Atoommassa (g.mol-1 ) 186,207
Groep transitie metaal
Elektronegativiteit (Pauling) 1,9
Dichtheid (g.cm-3 bij 20 °C) 21,02
Smeltpunt (°C) 3186
Kookpunt (°C) 5630
Vanderwaalsstraal (nm) 0,138
Ionstraal (nm)
Isotopen 2 stabiele
Elektronenschil [Xe]4f145d56s2
Elektronen per schil 2, 8, 18, 32, 13, 2
Eerste ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 760
Tweede ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 1260
Derde ionisatiepotentiaal (kJ.mol-1 ) 2510
Standaard potentiaal (V) 0,25 (ReO2+/Re)
Ontdekt door: 1925 door Walter Noddack, Ida Tacke en Otto Berg

Isotopen

Tabel 2 – isotopen en natuurlijke abundanties

Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
75 Rhenium 185 Re 184,952956 37,40
187 Re 186,955751 62,60

Radioisotopen

Tabel 3 – Radioisotopen element renium
Nuclide Isotopische massa (u) Halveringstijd
161Re 160,97759 0,37 ms
162Re 161,97600 107 ms
163Re 162,97208 390 ms
164Re 163,97032 0,53 s
165Re 164,96708 1 s
166Re 165,96581 2 s
167Re 166,96260 3,4 s
168Re 167,96157 4,4 s
169Re 168,95879 8,1 s
170Re 169,95822 9,2 s
171Re 170,95572 15,2 s
172Re 171,95542 15 s
173Re 172,95324 1,98 min
174Re 173,95312 2,40 min
175Re 174,95138 5,89 min
176Re 175,95162 5,3 min
177Re 176,95033 14 min
178Re 177,95099 13,2 min
179Re 178,94998 19,5 min
180Re 179,95078 2,44 min
181Re 180,95006 19,9 uur
182Re 181,95121 64,0 uur
183Re 182,95082 70,0 dagen
184Re 183,95252 38,0 dagen
186Re 185,95498 3,7186 dagen
187Re 186,95575 41,2 * 109 jaar
188Re 187,95811 17,0040 uur
189Re 188,95922 24,3 uur
190Re 189,96182 3,1 min
191Re 190,96312 9,8 min
192Re 191,96596 16 s
193Re 192,96747 30 s
194Re 193,97042 2 s

Bohr – Rutherford diagram

elektronenschilconfiguratie van 75 Renium
elektronenschilconfiguratie van 75 Renium

CC BY-SA 2.0 uk, Link

Ontdekking

De ontdekking van renium wordt toegeschreven aan Walter Noddack, Ida Tacke en Otto Berg. Deze Duitse wetenschappers ontdekten in 1925 het element in platina erts en in de mineralen columbiet, gadoliniet en molybdeniet.

Eigenschappen van Renium

Renium is een zilverwit element met een metaalachtige glans. Renium heeft op platina, iridium en osmium na de hoogste dichtheid. Het smeltpunt van renium wordt alleen overtroffen door wolfraam en koolstof.

In commerciële vorm wordt renium meestal als poeder verhandeld maar het kan ook worden gesinterd in een vacuüm of waterstofatmosfeer. Gegloeid renium kan worden gebogen en worden opgerold.

Bronnen van renium

Commercieël renium wordt verkregen uit stof van geroosterd molybdeen dat wordt aangetroffen in ertsen van kopersulfide. Renium komt niet vrij in de natuur voor of als verbinding in minerale ertsen. Molybdeen bevat 0,002 tot 0,2% renium en het element wordt wijd verspreid gevonden in de aardkorst. Reniummetaal wordt bereid door ammonium perrentaat (NH4ReO4) te reduceren met waterstof.

Toepassingen van renium

Renium heeft een goede slijtvastheid en het is bestand tegen corrosie. Het wordt daarom vaak gebruikt als elektrisch contactmateriaal. Reniumdraad wordt gebruikt bij de flitsfotografie. Ook wordt renium toegepast bij de hydrogenering van fijnchemicaliën en als additief voor legeringen op basis van wolfraam en molybdeen.

Spectra

Absorptiespectrum

Emissiespectrum