Tabellen

Zuren & Basen – concentraties

In onderstaande tabel staan enkele veel gebruikte zuren en basen met hun commercieel verkrijgbare geconcentreerde concentraties

Tabel 1 – concentraties van zuren en basen
Naam Molecuulformule Sterkte (%m/m) molariteit ml voor 1 N oplossing b)
Azijnzuur (ijs) CH3COOH 99,8 17,4 57,5
Mierenzuur CHOOH 90,0 23,6 42,5
Zoutzuur HCl 37,2 12,1 82,5
Waterstoffluoride HF 49,0 28.9 34,5
Salpeterzuur HNO3 70,4 15.9 63,0
Perchloorzuur HClO4 70,5 11,7 85,5
Perchloorzuur HClO4 61,3 9,5 105,5
Fosforzuur H3PO4 85,5 14,8 22,5
Zwavelzuur H2SO4 96,0 18.0 28,0
Ammoniumhydroxide NH4OH 56,6 a) 14,5 69,0
Natriumhydroxide NaOH 50,5 19,4 51,5
Kaliumhydroxide KOH 45,0 11,7 85,5

a = komt overeen met 28,0 %(m/m) NH3
b = afgerond op 0,5 ml