Tabellen

Eigenschappen van oplosmiddelen

In de tabel met eigenschappen van oplosmiddelen worden de fysische eigenschappen van oplosmiddelen zoals aceton, benzeen en azijnzuur in alfabetische volgorde weergegeven.

Gebruik de tabel met oplosmiddelen om snel algemene eigenschappen zoals kookpunt, smeltpunt, soortelijke massa en brekingsindex op te zoeken.

Tabel – eigenschappen van oplosmiddelen
Oplosmiddel

CAS No.

Brutoformule

Molmassa

Smeltpunt °C

Kookpunt °C

Brekingsindex 1)

Specifieke dichtheid 2)

Azijnzuur

64-19-7

CH3CO2H

60.05

16.2

117-118

1.371

1.049

Azijnzuuranhydride

108-24-7

(CH3CO)2O

102.09

-73

138-140

1.39

1.08

Aceton

67-64-1

CH3COCH3

58.08

-94

56

1.359

0.791

Acetonitril

75-05-8

CH3CN

41.05

-48

82

1.344

0.786

Benzeen

71-43-2

C11H13NO

78.11

5

80

1.501

0.874

Benzonitril

100-47-0

C6H5CN

103.12

-13

188

1.528

1.01

1-Butanol

71-36-3

CH3(CH2)3OH

74.12

-90

117.7

1.399

0.81

2-Butanon

78-93-3

C2H5COCH3

72.11

-87

80

1.379

0.805

Butylacetaat

123-86-4

CH3COO(CH2)3CH3

116.16

-78

124-126

1.394

0.882

tert-Butyl methyl ether

1634-04-4

(CH3)3COCH3

88.15

53-56

1.3692

0.74

Koolstofdisulfide

75-15-0

CS2

76.14

-112

46

1.627

1.266

Koolstoftetrachloride

56-23-5

CCl4

153.82

-23

77

1.4595

1.594

Chlorobenzeen

108-90-7

C6H5Cl

112.56

-45

132

1.524

1.107

1-Chlorobutaan

109-69-3

CH3(CH2)3Cl

92.57

-123

77-78

1.4024

0.886

Chloroform

67-66-3

CHCl3

119.38

-63

60.5-61.5

1.446

1.492

Cyclohexaan

110-82-7

C6H12

84.16

6.5

80.7-81

1.426

0.779

Cyclopentaan

287-92-3

C5H10

70.14

-94

50

1.4

0.751

1,2-Dichloorbenzeen

95-50-1

C6H4Cl2

147

-18 to -15

179-180

1.551

1.306

1,2-Dichloorethaan

107-06-2

ClCH2CH2Cl

98.96

-35

83

1.4438

1.256

Dichloormethaan

75-09-2

CH2Cl2

84.93

-97

39.8-40

1.424

1.325

N,N-Dimethylacetamide

127-19-5

CH3CON(CH3)2

87.12

-20

164.5-166

1.438

0.937

N,N-Dimethylformamide

68-12-2

HCON(CH3)2

73.1

-61

153

1.431

0.944

1,4-Dioxaan

123-91-1

C4H8O2

88.11

11.8

100-102

1.422

1.034

Ether

60-29-7

(CH3CH2)2O

74.12

-116

34.6

1.353

0.708

2-Ethoxyethyl ether

112-36-7

(C2H5OCH2CH2)2O

162.23

180-190

1.412

0.909

Ethylacetaat

141-78-6

CH3COOC2H5

88.11

-84

76.5-77.5

1.372

0.902

Ethanol

64-17-5

C2H5OH

46.07

-130

78

1.36

0.785

Ethyleen glycol dimethyl ether

110-71-4

CH3OCH2CH2OCH3

90.12

-58

85

1.3791

0.867

Heptaan

142-82-5

CH3(CH2)5CH3

100.21

-91

98

1.387

0.684

Hexaan

110-54-3

CH3(CH2)4CH3

86.18

-95

69

1.375

0.659

Hexanen

73513-42-5

86.18

68-69

1.379

0.67

2-Methoxyethanol

109-86-4

CH3OCH2CH2OH

76.1

-85

124-125

1.402

0.965

2-Methoxyethyl acetaat

110-49-6

CH3COOCH2CH2OCH3

118.13

-65

145

1.402

1.009

Methanol

67-56-1

CH3OH

32.04

-98

64.6

1.329

0.791

2-Methylbutaan

78-78-4

(CH3)2CHCH2CH3

72.15

30

1.354

0.62

4-Methyl-2-pentanon

108-10-1

(CH3)2CHCH2COCH3

100.16

-80

117-118

1.396

0.8

2-Methyl-1-propanol

78-83-1

(CH3)2CHCH2OH

74.12

-108

108

1.396

0.803

2-Methyl-2-propanol

75-65-0

(CH3)3COH

74.12

25

83

1.387

0.786

1-Methyl-2-pyrrolidinon

872-50-4

C5H9NO

99.13

-24

81-82 (3)

1.47

1.033

Methyl sulfoxide

67-68-5

(CH3)2SO

78.13

18.4

189

1.479

1.101

Nitromethaan

75-52-5

CH3NO2

61.04

-29

100.8-101

1.382

1.127

1-Octanol

111-87-5

CH3(CH2)7OH

130.23

-15

196

1.429

0.827

Pentaan

109-66-0

CH3(CH2)3CH3

72.15

-130

35-36

1.358

0.626

3-Pentanon

96-22-0

CH3CH2COCH2CH3

86.13

-40

102

1.392

0.853

1-Propanol

71-23-8

CH3CH2CH2OH

60.1

-127

97

1.384

0.804

2-Propanol

67-63-0

(CH3)2CHOH

60.1

-89.5

82.4

1.377

0.785

Pyridine

110-86-1

C5H5N

79.1

-42

115

1.51

0.978

Tetrachloroethyleen

127-18-4

CCl2=CCl2

165.83

-22

121

1.5056

1.623

Tetrahydrofuraan

109-99-9

C4H8O2

72.11

-108

67

1.407

0.886

Tolueen

108-88-3

C6H5CH3

92.14

-93

111

1.496

0.867

1,1,2-Trichlorotrifluoroethaan

76-13-1

C2Cl3F3

187.38

-35

47-48

1.3578

1.575

2,2,4-Trimethylpentaan

540-84-1

(CH3)2CHCH2C(CH3)3

114.23

-107

98-99

1.391

0.692

Water

7732-18-5

H2O

18.02

0

100

1.3328 (4)

1

o-Xyleen

95-47-6

C6H4(CH3)2

106.17

-25 to -23

143-145

1.505

0.87

p-Xyleen

106-42-3

C6H4(CH3)2

106.17

dec-13

138

1.495

0.866

1. Bij 20 °C
2. Bij 20 °C +/- 5 °C relatief ten opzichte van water van 4 °C
3. Bij 1,33 kPa druk
4. Bij l=589.32 nm